Glöm inte förorten när jobben försvinner

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-03-06

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

"Förhoppningsvis kan Baylan och Sahlin gemensamt se till att det finns med en rejäl satsning på ungdomarna i förorterna när socialdemokraternas ledning presenterar sina förslag inför höstens partikongress."

Snön föll och vinden blåste kallt när Socialdemokraterna i måndags drog igång kvällsvandringar i Tensta. Mona Sahlin och ett 30-tal andra vuxna gick runt för att öka tryggheten.

Det behövs. Tensta centrum blir öde tidigt på kvällen när köpcentrumet stänger.

Förutom när ett fåtal av ungdomarna bråkar eller tänder eld. Då kommer polisen. Och medier.

Mona Sahlin fick höra just det från en av killarna på fritidsgården Blå huset.

– Kan ni inte komma­ ut för att i stället se att alla här ute kan bli diplomater. För vi kan allt om världens konflikter, vi vet allt om vad som sker runt om i världen.

Jag frågade Mona Sahlin hur socialdemokraterna vill öka tryggheten. Hon svarade med att upprepa förslaget om ett ”miljardprogram för miljonprogrammet”, från sitt sommartal i Botkyrka 2007. Det kan minska arbetslösheten, menade hon, liksom trångboddheten.

– De som vill bli diplomater, de har det ­inte lätt att plugga när de inte har en millimeter att göra läxorna på hemma.

Sahlin menar också att ”miljardprogrammet” kan minska otryggheten.

– När man måste upprusta ett område som Tensta, då handlar­ det inte bara om det fysiska, ­utan också om var man kan gå säkert, hur ser man till att även tjejerna går till ungdomshuset.

Mona Sahlin har varit mer i miljonprogrammets hyresområden är de flesta rikspolitiker.

På samma sätt som Barack Obama mobiliserade de amerikaner som inte brukar gå och rösta så är Mona Sahlins engagemang en tillgång för socialdemokraterna. Oavsett om de politiska journalisterna orkar åka ut till Tensta eller ej.

Enligt Ungdomsstyrelsen finns det 90?000 unga mellan 20 och 25 år som under ett helt år vare sig arbetat eller gått på någon utbildning.

Uppväxtvillkoren avgör hur framtidens Sverige ser ut. Ändå är jag rädd att ungdomarna glöms bort när den öppna arbetslösheten rusar mot rekordnivåer och a-kassorna töms på pengar. Vem bryr sig om dem som aldrig kommit in på arbetsmarknaden?

Risken är att arbetet mot segregationen kommer i skymundan av den ekonomiska krisen.

Samtidigt har vi ett historiskt högt flyktingmottagande. Alla­ som kommer hit har rätt att få en bättre start i Sverige än de scener som nu utspelas och som beskrivs skickligt av Maciej Zaremba Dagens Nyheter.

Socialdemokratin­ har sin del av ansvaret. Det är till exempel obegripligt att Sverige så länge saknat en samlad strategi för att ta hand om barn som kommer till den svenska skolan från utlandet.

Den borgerliga regeringen har gjort det värre genom att dra in pengarna till de skolor som har sämst förutsättningar. Och genom Mats Odells bostadspolitik, som satt tvärstopp för nya hyreslägenheter. Tala om att öka trångboddheten.

Ibrahim Baylan är ett av de få statsråd som verkligen gjort något för ungdomarna i miljonprogrammens hyreshus. Rektorerna i förorterna talade lyriskt om ”Baylanpengarna” till fler vuxna i skolorna.

Jag har hört Baylan diskutera bästa sättet att steka hamburgare med gymnasieelever i Malmö. Han har, liksom de, stått i stekoset rätt många timmar.

Det är ingen dålig merit för en partisekreterare. Förhoppningsvis kan Baylan och Sahlin­ gemensamt se till att det finns med en rejäl satsning på ungdomarna i förorterna när Socialdemokraternas ledning presenterar sina förslag inför höstens partikongress. Risken är annars att Sahlins löften i Botkyrka bantas bit för bit av Socialdemokraternas egen budgetavdelning.

Följ ämnen i artikeln