ÅSIKT

Låglönejobb är inte lösningen för Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: GAETAN BALLY / KEYSTONE SCANPIX SWEDEN

För att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna få sitt första jobb vill fack och arbetsgivare inrätta en ny sorts anställning. Lönen, avtalens miniminivå, ska betalas av arbetsgivaren och staten tillsammans.

Anställningen, som maximalt kan vara i två år, ska dessutom vara skattebefriade för både arbetsgivaren och den anställde. Förslaget är en ramöverenskommelse som ännu inte är godkänt och som de senaste månaderna har förhandlats fram av fem LO-förbund, fackförbundet Unionen och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Systemet kallas etableringsanställning. Det kunde Ekot berätta i morse.
Det är förstås goda nyheter, framför allt politiskt. En överenskommelse mellan fack och arbetsgivare tycks vara det enda sättet att stoppa den borgerliga oppositionens klåfingriga iver att lagstifta om särskilda låglönejobb.

Återstår att se

Om förslaget också leder till att fler nyanlända eller långtidsarbetslösa kommer i arbete återstår däremot att se.

Subventioner och lägre lönekostnader är ett trubbigt verktyg. Det är erfarenheten av de senaste tio årens arbetsmarknadsprogram. Trots nystartsjobb, instegsjobb och allt vad det heter har klyftorna på arbetsmarknaden bara fortsatt att öka.

Det gäller inte minst de utrikes födda. Arbetslösheten för personer som är födda i Sverige är nere på 3,9 procent. För de som är födda utanför Sverige är siffran över 22 procent.

Däremot vet vi att subventioner och lönerabatter kan tränga ut vanliga jobb. Det blir, som den olyckliga tidigare chefen på Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez Svankvist brukade säga, ett sätt att “sortera om arbetslöshetskön”.

Påverkar branscher

Som bland andra tidningen Arbetet har visat påverkar stöden hela branscher, som restauranger och städföretag. Just därför leder de sällan till ett fast jobb med normal lön.

Arbetsgivaren har helt enkelt inte råd, eftersom staten betalar en stor del av konkurrenternas lönekostnader.

Möjligen kan de nya etableringsanställningarna fungera annorlunda. Att fack och arbetsgivare tillsammans har skapat systemet borde i alla fall rensa bort de värsta avarterna. Djävulen sitter, som alltid, i detaljerna.

Men subventionerade löner på miniminivå kommer inte att lösa de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Det kräver helt andra tag. Fungerande språkundervisning för nyanlända, ett skolsystem som inte slår ut sina elever och - inte minst - möjligheter att utveckla sin kompetens och gå vidare för alla.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM