ÅSIKT

Din brunn kan vara full av gift

Foto: DimaSobko
Drick ditt vatten på egen risk.

avEva Franchell

LEDARE

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ett par miljoner svenskar dricker vatten ur egen brunn. Ingen vet exakt hur många brunnar det finns och ingen myndighet kontrollerar att brunnsvattnet faktiskt är drickbart.

Ansvaret ligger på de enskilda brunnsägarna. Om de struntar i att kontrollera sitt vatten får de dricka på egen risk. Vattnet kan smaka hur gott som helst men ändå innehålla bakterier, radon och tungmetaller som bly, kadmium och arsenik.

Kan orsaka cancer

Bakterier kan orsaka akut magsjuka, men radon och tungmetaller är betydligt lömskare för de påverkar kroppen på längre sikt. Ämnena kan vara cancerframkallande och till exempel bly kan påverka barns utveckling.
I takt med den ökande klimatförändringen påverkas också tillgången på rent vattnet. I samband med översvämningar kan gifter läcka in i brunnsvattnet och när grundvattennivåerna sjunker kan vattenkvaliteten försämras. Det vatten som var rent för tio år sedan kan i dag vara direkt hälsofarligt.

Livsmedelsverket rekommenderar brunnsägare att kontrollera sitt dricksvatten vart tredje år. Barnfamiljer eller hushåll som delar på en brunn bör testa sitt vatten varje år. Vattenproverna kan lämnas in till kommunen, den som är orolig kan kontakta den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få veta exakt hur man går till väga.

Druckit arsenik

Många drar sig dock för att lämna in vattenprover, vem vill veta att man druckit arsenik de senaste tio åren? Eller att barnen har gjort det? Och vad gör man om vattnet skulle visa sig vara förgiftat?
Det finns dock lösningar, en del metaller går till exempel att filtrera bort. Men sinande och förgiftade brunnar ger en föraning om framtiden. Vi har tagit så mycket för givet, men nu förändras klimatet och vårt rena vatten riskerar att bli allt smutsigare. Grundvattnet sjunker i nästan hela landet och den naturresurs som var självklar har redan blivit en bristvara.

Det är på allvar nu. I dagarna har ett isberg lika stort som två Gotland brutit sig loss från Antarktis. Det tre biljoner ton tunga isberget driver nu runt i havet. Längs den nordamerikanska västkusten har tusentals människor evakuerats på grund av de stora skogsbränderna. Världen förändras snabbt nu, så ta ingenting för givet. Kontrollera din brunn - även ditt vatten kan ha blivit farligt.

ARTIKELN HANDLAR OM