Mejla

Malin Malm

Kundjakten i vården trumfade riktlinjerna

Avslöjandet om rasism mot läkare måste få konsekvenser

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Dagens nyheters senaste avslöjande slog ned hårt i Sverige. Reportrar har ringt över 100 vårdgivare i hela Sverige och efterfrågat etniskt svenska läkare eller tandläkare. Över hälften av tillfrågade privata och offentliga vårdgivare beviljade förfrågan.

Det handlar alltså inte heller om att reportrarna bett vårdgivarna intyga språkförmåga eller någon särskild kompetens. De bad istället vårdgivarna att säkra att pigmenten på läkarnas hud föll dem i smaken. Det spelade heller ingen roll att läkaren var adopterad eller född i Sverige. Hudfärgen avgjorde.

Det hänger dessutom ihop med flera vittnesmål från läkare som inte fått uppbackning av sin arbetsgivare när de mött rasism på arbetsplatsen. Det är det senaste vittnesmålet om rasismen i Sverige.

Idag marknadsstyrs vårdsektorn. De flesta har hört att ”kunden har alltid rätt”. Ändå är många beslutsfattare förvånade att vårdgivare över hela landet, både i offentlig och privat sektor, böjer sig dubbelt för att blidka kundernas begäran. Företagens roll i ekonomin är att expandera kundbasen för att förhoppningsvis ta ut vinst. Därför pumpar de in enorma summor i marknadsföring för sina produkter och därför gör de allt i sin makt så att kunderna inte går över till en konkurrent.

På så sätt är det inte märkligt att en vårdsektor som marknadsstyrs, oavsett driftsform, också gör sitt bästa att växa och behålla sin kundbas genom att hålla dem nöjda. Rasism eller ej, får man kunderna igenom dörren kommer det med ekonomisk ersättning.

Jakten på kunder har i detta fall även trumfat de mest godhjärtade riktlinjerna. Vårdgivarna har i flera fall totalt ignorerat regionernas riktlinjer när de tillgodosett reportrarnas önskan. Här finns det goda skäl till omfattande utvärderingar av värdegrundsarbetet.

DN-granskningen måste leda till konsekvenser. Arbetsgivarna måste ta större ansvar och anställda måste känna en oreserverad uppbackning från fackförbunden. Drabbade anställda har också ofta skäl att anmäla sina fall hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) medan en allmän tillsyn över hela vårdsektorn behöver genomföras. DO lär med andra ord ha fullt upp i framtiden.

Men vi måste också prata om elefanten i rummet. När vi övergav medborgartanken och förvandlade oss till kunder skapade vi en tolerans för det oacceptabla.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.