Tidiga betyg löser inte skolans problem

avIngvar Persson

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Lotte Fernvall

När Skolverket i går presenterade sin utvärdering av fyra år med betyg från årskurs sex bekräftar resultaten på många sätt det vi kunde vänta oss.

Ja, eleverna känner sig mer stressade i dag än innan de fick betyg så tidigt och för de duktigaste eleverna har den nya ordningen inneburit ytterligare en sporre att anstränga sig.

Dessutom menar många lärare - men inte alla - att betygen gör det lättare att upptäcka elever som skulle behöva mer stöd.

Minskar inte klyftor

Och nej, betygen har inte minskat klyftorna i skolan. De elever som redan tidigare hade det svårt har inte fått någon ökad motivation.

Men framför allt visar utvärderingen att skolan fortfarande har lika svårt att ge elever det extra stöd de skulle behöva. Trots att det alltså blivit lättare att upptäcka barnens behov har nästan ingenting hänt för att tillgodose dem.

Det är förstås det som räknas. Inte prov eller mätningar i sig utan pedagogiska insatser och solida kunskaper som barnen kan ta med sig genom livet.

Begravde frågan

Det har snart gått två år sedan Gustaf Fridolin lyckades begrava frågan om tidigare betyg i en överenskommelse med oppositionen. En försöksverksamhet fick tillfälligt tyst på liberalen Björklund som ju helst skulle införa betygsättning på barnavårdscentralen.

När nu utvärderingen av betygen i årskurs sex är klar visar den att systemet har fördelar, men också nackdelar. Men framför allt visar utvärderingen den svenska skolans stora problem inte är bristen på betyg.

De stora problemen är i stället avsaknaden av likvärdighet, och bristen på resurser till tidiga och kraftfulla insatser för de elever som skulle behöva lite mera stöd.

Tänk om den skolpolitiska debatten kunde få handla om det.

Läs också:

Publicerad: