Strömmer vill att barnen blir rädda för sina lärare

Välfärdens anställda har tyvärr inte tid att följa angiverilagar

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) jobbar på en angiverilag som kan tvinga lärare att anmäla papperslösa elever.

Lärare, läkare och socialarbetare har knappast för lite att göra på jobbet. Både inom skolan och vården är det brist på folk och personalen larmar gång på gång om orimliga krav.

Nu tänker Tidöpartierna addera ytterligare ett stressmoment. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) vill införa en anmälningsplikt för offentligt anställda. Lärare som får reda på att en elev är papperslös ska till exempel vara skyldiga att anmäla detta till Migrationsverket.

Ska integreras

När Strömmer blir utfrågad i SVT:s program ”30 minuter” säger han att syftet är att ”hela det offentliga systemet ska tala samma språk”. Alla ska bidra till att papperslösa blir upptäckta och utvisade – annars är det omöjligt att integrera dem som faktiskt fått uppehållstillstånd, säger justitieministern.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) har tidigare motiverat angiverilagen med att det skulle hjälpa till att bekämpa skuggsamhället.

Anställda varnar

Men de som faktiskt arbetar i offentlig sektor varnar för att resultatet kommer bli det helt motsatta. I rädsla för att bli anmälda till myndigheterna skulle papperslösa hålla sig undan ännu mer.

De kommer inte våga söka vård när de behöver den, barnen blir rädda för att gå till skolan och att fler riskerar att hamna fullständigt utanför systemet.

De berörda yrkesgrupperna har tagit tydligt avstånd från regeringens förslag. På SvD Debatt skriver bland annat ordföranden för Saco, Sveriges Lärare och Sveriges Läkarförbund att förslaget strider mot FN:s barnkonvention, bibliotekslagen och socialtjänstlagen. Organisationerna betonar framför allt att förslaget går rakt emot deras medlemmars yrkesetik.

De uppmanar kort och gott regeringen att ”kasta förslaget om anmälningsplikt i papperskorgen”.

Hann inte

Regeringen vill förstås inte komma åt något ”skuggsamhälle”. De vill skapa splittring och behålla makten genom att hålla Sverigedemokraterna på gott humör, även om det är på bekostnad av samhällets allra mest utsatta.

Men du som arbetar inom offentlig sektor – oavsett om det är som undersköterska, bibliotekarie, förskolepedagog, lärare, socialarbetare eller läkare – kommer alltid ha ett val. Ingen regering kan tvinga dig att rapportera elever eller patienter till Migrationsverket. Om Gunnar Strömmer frågar kan du vara helt ärlig – du har helt enkelt inte hunnit med att skicka in några anmälningar.

Alla vet ju att ni har mycket att göra.