Ebba Buschs slapphet gör din elräkning dyrare

Kommunerna måste få vindkraftspengar nu

Ebba Busch på besök hos LKAB i Kiruna.

Alla vet att vi behöver mer elkraft. Transporterna ska gå över till eldrift och industriernas nya processer kräver massor av el. Ändå stoppas två av tre planerade vindkraftsbyggen redan innan miljöprövningen. Och det är inte det minsta konstigt.

Kommunerna har veto mot vindkraftsbyggen samtidigt som lokalsamhället har väldigt lite att tjäna på en etablering. Då är det lättast att säga nej. Och det är precis det som händer.

Annorlunda i Norge och Finland

I våra grannländer Finland och Norge betyder bygget av en vindkraftspark stora inkomster för kommunen. Pengar som verkligen kan behövas där det är långt mellan människorna.

För drygt ett år sedan fick regeringen en utredning med förslag om hur ersättningen till lokalsamhället skulle kunna höjas. Utredaren, centerpartisten Ulrika Liljeberg, fick visserligen inte lägga de förslag hon anser behövs. Tidöavtalet satte stopp. Men hon gjorde vad hon kunde med uppdraget.

Sedan dess har ingenting hänt. Ebba Busch näringsdepartement ”bereder” frågan, som det brukar heta. Kontrasten till hur frågor som kriminalpolitiken hanteras är slående. Och under tiden fortsätter kommuner att lägga in sitt veto mot nya kraftverk.

Handlingsförlamad regering

Bristen på en fungerande vindkraftspolitik är ett hot mot klimatpolitiken. Men regeringens handlingsförlamning lägger också hinder i vägen för näringslivets investeringsplaner och skadar Sveriges konkurrenskraft.

Men kärnkraften då, invänder någon. Den vill ju regeringen bygga ut. Det finns i alla fall två problem, även om vi skulle bortse från saker som säkerhet eller avfall. Tiden och priset.

Ny kärnkraft kan absolut tidigast vara på plats om tio år. Förmodligen tar det längre tid. Behovet av el ökar mycket snabbare. Fabrikerna som ska använda kraften byggs nu, och elbilarna blir allt fler.

Kärnkraft blir dyr

Dessutom blir kärnkraften dyr. Vattenfall räknar med att den kommer att kosta dubbelt så mycket som dagens snittpris. Med vår ordning för elhandel lär det bli skattebetalarna som får stå för mellanskillnaden.

Ska industrins gröna omställning fortsätta måste det byggas vindkraft. Det vet Ebba Busch. Hon har fått höra det av massor av företagsledare när hon visat upp sig i hjälm och varselväst på landets industrier.

Ändå händer ingenting, trots att väntan betyder förlorade jobb och trots att det finns ett färdigt förslag.

Det är för dåligt. Och att det säkert finns motstånd i regeringsunderlaget duger inte som ursäkt. Ebba Busch måste åtminstone lägga fram de förslag hon redan har på bordet.

Följ ämnen i artikeln