Ledare

Ams måste vara starkt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Alliansen borde lära av grannländerna

Skrota? Visst kan man strukturera om Ams. Visst går det att göra det flexiblare. Men att sätta yxan i det är inte rätt väg att gå. Anders Borg, moderaternas chefsekonom, borde ha lärt sig något under sina år i Ams styrelse.
Skrota? Visst kan man strukturera om Ams. Visst går det att göra det flexiblare. Men att sätta yxan i det är inte rätt väg att gå. Anders Borg, moderaternas chefsekonom, borde ha lärt sig något under sina år i Ams styrelse.

Frågan om jobben, arbetslösheten och Ams-politiken var valrörelsens viktigaste och mest laddade. Nu utlovar alliansen att jobben ska bli fler med bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för stora grupper. Samtidigt ska kvasten gå i Ams. Plusjobb, friår och annat för 10 miljarder kronor ska skrotas, en tredjedel av Ams skäras ner.

I stället för att gå fram med sabelhugg borde alliansen lära av våra nordiska grannar, som tänkt nytt. De har omstrukturerat och gjort sina Ams flexiblare – men satsat på kvalitet och behållit en stor och välutvecklad arbetsförmedling i samhällets ägo.

Gäller inte bara Sverige

Problemen med massarbetslöshet och långtidsarbetslöshet gäller inte bara Sverige utan också i Norden och EU. ”Aktiveringspolitik” har blivit ett nytt begrepp för att hantera problemen. Först ut var Danmark med sin flexicurity, flexibilitet parad med trygghet. I Norge och Finland genomförs nu också ambitiösa reformer för att öka kvaliteten och träffsäkerheten i den nya aktiveringspolitiken.

I en färsk rapport ”Svensk aktiveringspolitik i nordiskt perspektiv”, från finansdepartementets Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi, beskrivs förändringarna. En central slutsats är att medborgarnas skyldigheter att ”aktivera” sig utvidgats och skärpts i hela Norden.

I dag har Danmark renodlat sitt flexicurity-system så att danska Job Centers enbart ska hantera jobb och arbetslöshet, inte sociala problem. Arbetslösheten är den lägsta på mycket länge och sysselsättningen hög.

I Norge går man en annan väg och slår ihop sitt Ams med försäkringskassan till en samordnad myndighet, lokalt organiserad med starkt kommunalt inflytande. Här ska alla välfärdstjänster hanteras för arbetslösa och bidragstagare.

Rätten finns i konstitutionen

Finland avviker på en intressant punkt. Där är rätten till arbete och statens skyldighet att ge arbete inskriven i konstitutionen. För att klara det under den höga arbetslösheten på 1990-talet infördes ett lågt och tidsbegränsat ”arbetsmarknadsstöd” som omfattar 200 000 arbetslösa.

Nu går Finland vidare och skapar en ny organisation där arbetsförmedlingarna förs samman med socialtjänsten. Internt sker dock en arbetsfördelning och renodling även i Finland. En myndighet tar hand om de ”svåra” fallen som också kräver sociala insatser, den andra förmedlar bara jobb till de ”lätta fallen”.

Skrotar inte Ams

I våra grannländer skrotar de inte Ams utan satsar på specialisering och kvalitetshöjning. Moderaternas chefsekonom Anders E Borg har suttit i Ams-styrelse och medverkat till kvantitetspolitik i stället för kvalitetspolitik. Han och alliansen borde inse att lösningen på arbetslösheten inte är att privatisera och avlöva Ams. Också Sverige behöver ett resursstarkt, effektivt och modernt Ams där arbetsförmedlingarna får fokusera på kärnverksamheten: matchningen av jobb och arbetslösa – och arbetsmarknadsutbildning, omskolning och att rusta dem som står längst från anställning och jobb.

L A

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

/

Arbetsmarknad

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad