ÅSIKT

Billström är allt annat än generös

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Lyssna på det här: ”En grundprincip är att människor bör vägledas genom incitament och morötter.”

Migrationsministern Tobias Billström (m) skriver om flyktingmottagandet på DN Debatt. Formuleringen är avslöjande. Ser han människor som åsnor som borde ha en morot där fram och en piska där bak? Är det verkligen grunden för en human och generös flyktingpolitik?

Alliansregeringen har sent omsider fått upp ögonen för det hårt ansatta flyktingmottagandet. Därför tillsätter Billström en utredning. Han förklarar på fikonspråk:

”Arbetslinjen ska nu föras in även i migrationspolitiken. Detta sker genom ett ökat fokus på egenförsörjning redan under ansökningstiden och genom ett ökat fokus på att de asylsökande har en meningsfull sysselsättning under asyltiden som ökar deras anställningsbarhet.”

När det gäller Ebo, systemet som gör att asylsökande flyktingar kan bosätta sig var som helst i landet, skriver Billström svävande att utredaren ska ”överväga hur förändringar av asylsökandes boende kan öka möjligheterna till sysselsättning och egenförsörjning genom att belysa incitament för den enskilde att bosätta sig i regioner som har goda förutsättningar för att finna både bostad och arbete eller utbildning.”

De många orden till trots saknas klara besked. Ebo leder till fasansfull trångboddhet och stort socialt tryck i Södertälje, Malmö och Göteborg. Kommunerna som tar emot flest flyktingar klarar varken bostäderna, skolan eller vården.

Det har socialdemokraterna förstått. En riksdagsmotion skriven av bland andra Luciano Astudillo kräver att Ebo ses över: ”Möjligheten att välja ett eget boende kan kvarstå, men detta bör ske i dialog med Migrationsverket och inom ramen för ett system där kommunen ges möjlighet att godkänna boendet.”

Socialdemokraterna vill även ge en ”solidaritetsbonus” till de kommuner som de senaste fem åren tagit emot flest flyktingar.

Allra viktigast är att socialdemokraterna vill tvinga alla kommuner att ta ansvar för flyktingmottagandet. I dag smiter rika, borgerliga kommuner som Ekerö, Täby, Danderyd, Vaxholm och Vellinge från solidariteten genom att ta emot mycket få flyktingar. De vårdar sina ekonomier och sin ”svenskhet” genom att vältra över ansvaret för den svenska flyktingmottagningen på kommuner som Södertälje, Malmö och Göteborg.

Socialdemokraternas Mona Sahlin kräver besked: Regeringen måste redovisa hur de vill ”skapa rättvis fördelning mellan kommuners ansvar för mottagandet.”

Tobias Billström skriver inget om det i sin DN-artikel. Som vanligt i den borgerliga retoriken, praktiken och politiken lastas individen för problemen. Folk måste vägledas med ”incitament och morötter”. Den samhälleliga rättvisan och solidariteten är det inte lika noga med.

Billström låter hela kommuner smita från sitt ansvar för den generösa flyktingpolitiken. Resultatet blir mänsklig trångboddhet och fattigdom. Ett flyktingmottagande som knappast kan kallas generöst.

ARTIKELN HANDLAR OM