ÅSIKT

Slira inte på FN-mandatet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Under blå flagga Svenska FN-soldater på patrull med stridsfordon 90 i Liberias huvudstad Monrovia.
LEDARE

I dag ska s-kongressen diskutera internationell politik. Till skillnad från de politiska riktlinjerna som också ska antas av kongressen är förslaget till nytt internationellt program radikalt och analyserande.

Socialdemokratins säkerhetspolitiska hållning bör dock bli tydligare liksom dess inställning till vapenexport.

När det socialdemokratiska förtroenderådet antog en säkerhetspolitisk doktrin för fyra år sedan betonade dåvarande utrikesminister Anna Lindh idén om gemensam säkerhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna.

EU:s krishantering stod på dagordningen. Den kan vara civil eller militär. Men den ska i alla delar ske i enlighet med principerna i FN-stadgan.

Tonas ned

”En sådan grundläggande princip är att fredsframtvingande åtgärder kräver beslut av FN:s säkerhetsråd, och det är naturligtvis också en förutsättning för svenskt deltagande”, slog förtroenderådet och Anna Lindh fast.

I det nya programmet har FN-mandatet tonats ned. Partistyrelsens svar på motionerna i ämnet inger oro.

Sundsvalls arbetarekommun skriver i en motion att Sveriges nyinrättade EU-styrka endast ska sättas in i akuta konflikter med ett FN-mandat.

Partistyrelsen svarar: ”Huvudregeln är att styrkan endast ska kunna sättas in med stöd av beslut i FN:s säkerhetsråd. Det kan dock finnas situationer där stora mänskliga värden står på spel, och där säkerhetsrådet är oförmöget att fatta beslut. I ett sådant undantagsfall måste det finnas möjlighet att genomföra en insats...”.

Skrämmande exempel

Säkerhetsrådets sammansättning och vetorätten är ett dilemma. Konflikterna på Balkan och folkmordet i Rwanda är skrämmande exempel på hur det kan gå med ett handlingsförlamat säkerhetsråd.

Ändå är det oerhört angeläget att FN upprätthålls som den globala institution som kan ge mandat för interventioner och att den internationella rätten får råda.

Att redan på förhand skriva in undantag är detsamma som att säga att säkerhetsrådets medlemmar inte behöva känna någon press. I stället fixar EU eller Nato eller någon annan det som FN borde göra. Till slut har världsorganisationen spelat ut sin roll vilket allvarligt skulle äventyra den internationella rätten och säkerheten.

Mot bakgrund av Irak-kriget, där somliga EU-medlemmar gick med i USA:s krig mot FN:s säkerhetsrådets vilja, är det oroväckande om Sverige otydliggör vikten av FN-mandat vid en militär intervention.

Behåll doktrinen

S-kongressen gör mycket klokt i att behålla den säkerhetspolitiska doktrinen från Anna Lindhs tid.

Vapenexporten är en annan fråga som kräver tydlighet. I riksdagen ligger den så kallade KRUT-utredningen som väsentligen vill öppna upp för en mer omfattande vapenexport.

S-kongressen bör tydligt ta avstånd från KRUT-utredningen och betona att både exporten och importen ska omgärdas av stränga etiska och demokratiska kriterier. Antalet vapen i världen bör minska, inte öka.

HK