ÅSIKT

Grönt byggande ger exportmiljarder

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

När de biffiga amerikanska fotbollsspelarna rusar in på Gillette Stadium tänker de knappast på miljödesignen. Men arenan i Massachusetts med plats för 68 000 åskådare är ett avancerat exempel på grönt byggande.

Lärarna på Duke University kan hämta exempel direkt från hus och gårdar. Vattenförbrukningen är låg, luften frisk i lärosalarna, byggmaterialet återanvänds.

Skanska har varit med i bägge projekten. Miljöargument bär i ett USA där många tänker grönt fast presidenten är mörkblå.

Flera svenska bolag använder miljön som säljargument. Grönt byggande är en exportsuccé.

– Marknaden växer så det knakar, säger Staffan Söderberg, ansvarig för hållbar utveckling på Skanska.

USA och Storbritannien har särskilda system för att godkänna miljöanpassat byggande.

Sverige har ännu inte en lika bred metod. Visserligen byggs det första miljömärkta småhuset nu i Malmö, men det saknas standarder för kontor och flerfamiljshus.

– Det skulle gå att göra fort, säger Staffan Söderberg.

Det nya EU-direktivet om energieffektivitet för byggnader är ett viktigt steg.

– Det blir en sorts inre miljömärkning. Man ska se tydligt hur mycket energi husen förbrukar.

Systemtänkande och stadsplanering är svenska kännemärken. Det märks i nybyggda Hammarby sjöstad i Stockholm. Kerstin Blix var miljöchef för projektet:

– Det har blivit en otrolig magnet, besökarna kommer från hela världen.

Studiegrupperna är särskilt intresserade av helhetsgreppet. Energi, avlopp, transporter, träd och buskar, materialval – allt hör ihop och ska bidra till en hållbar utveckling.

En grupp kom från Toronto i Kanada. Där ska ett nedslitet hamnområde bli en ny stadsdel. Projektet Toronto Waterfront är hundra gånger större än Hammarby sjöstad.

Efter besöket bad projektledningen om hjälp:

– De ville att vi skulle komma över och revidera miljöplanen, berättar Kerstin Blix.

Fem experter åkte. Varje stad med självaktning vill göra på sitt eget sätt. Den svenska kunskapen blev ändå till stor nytta.

En motorväg skär tvärs igenom området. Svenskarna föreslog en tunnel, mer ovanligt i Kanada än i Sverige.

– Ni kan absolut inte ha kvar den här motorvägen som en barriär, sa vi.

Att gräva ned bilarna kan bli ett lyft för projektet och är lätt att räkna hem ekonomiskt eftersom det höjer markvärdet.

Klok stadsplanering och kommunalt kunnande var vinnande recept i Hammarby sjöstad, liksom i andra framsynta byggprojekt. Nu vill regeringen sprida exemplen.

Förra månaden besökte näringsminister Thomas Östros Kina och skrev under avtal om projektet ”Sustainable City”. Svensk kunskap ska minska problemen i de snabbt växande kinesiska städerna. Politiskt ledarskap och framsynta företag i ett effektivt samarbete.

Blir nästa socialdemokratiska steg en rejäl satsning på att bygga om miljonprogrammets slitna hus och utemiljöer?

Mats Engström

ARTIKELN HANDLAR OM