ÅSIKT

Föräldrapenningen är till för alla barn

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Man kan ana de hårda nyporna.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) säger inte uttryckligen att han vill snäva in föräldraledigheten för utrikesfödda kvinnor. Men i går la han ett förslag som ska ”kartlägga uttaget av föräldrapenning bland nyanlända utrikesfödda män och kvinnor”.

– Situationen för utrikesfödda kvinnor är en av de stora integrations- och jämställdhetsutmaningarna som Sverige har i dag, kommenterade han sitt

utredningsdirektiv.

Menar han att utlandsfödda kvinnor skulle vara särskilt ojämställda?

Tvärtom pekar den liberala tanke-smedjan Fores på siffror från Försäkringskassan, som visar att de föräldrar som delade mest lika var födda i Mellanöstern, Afrika och Turkiet.

– Det finns inte mycket som är viktigare för jämställdhetsarbetet än att man har ett arbete att gå till, fortsätter Erik Ullenhag.

Men om arbete är viktigare än föräldraledigheten borde väl direktivet omfatta alla föräldrar. Eller förslag om att man begränsar antalet barn per familj till ett eller två.

Det integrationsministern egentligen menar är nog att det är skillnad mellan svenska mammor och utländska. Att andra och sämre regler kan komma att gälla för invandrarkvinnorna. Det är ett gammal folkpartistiskt förslag som nu presenteras, diskret utformat som ett utredningsdirektiv.

Men att särskilja utrikesfödda mammor är att särskilja utrikesfödda barn. Föräldraledigheten är överhuvudtaget inte till för föräldrarna, den är till för barnen. Och varför ska vita svenska barn få längre tid med sina föräldrar än de barn som har sitt ursprung i andra länder?

En sådan uppdelning strider mot principen om alla människors lika värde.

Man hade förväntat sig något annat med Erik Ullenhag som integrationsminister. Att han skulle driva arbets-linjen till exempel, att han skulle slåss för att också utrikesfödda kvinnor får jobb när föräldraledigheten väl är över.

ARTIKELN HANDLAR OM