ÅSIKT

Dagisgrupperna får inte bli större

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Skolverket har tagit bort den tidigare gränsen om 15 barn per förskolegrupp.
LEDARE

Skolverket har tagit bort den tidigare gränsen om 15 barn per förskolegrupp. Idag presenterade Skolverket de nya rekommendationerna men någon siffra fanns inte med.

Det är märkligt med tanke på att det går i genomsnitt 16,9 barn per förskolegrupp. Siffran har dessutom varit i princip den samma sen 1990-talet. Förskolan återhämtade sig aldrig efter 90-talskrisen.

Därför behövs striktare rekommendationer, inte tvärtom.

Skolverkets motivering för att ta bort maxgränsen är att kvalitet inte bara ska mätas i antal huvuden. Verket menar att förskolorna kan stirra sig blinda på enbart antalet barn i stället för att till exempel förbättra barnens lekmiljö.

Men frågan är varför Skolverket inte behåller riktmärket om 15 barn per grupp samtidigt som man satsar på kvaliteten? Varför valde inte Skolverket att behålla maxantalet som säkert har varit en stark signal till kommunerna att inte ha så stora barngrupper?

Risken finns att kommunerna nu tror att det är fritt fram.

Skolverkets allmänna råd och rekommendationer ska vägleda huvudmän, förskolechefer och andra ansvariga inom förskolan i hur man kan arbeta för att följa läroplanen.

De nya råden som börjar gälla från mitten av december tar avstamp i skollagen. Nu vill Skolverket att riktlinjerna ska utgå ifrån barnens bästa när gruppens storlek ska bestämmas. En del grupper behöver vara mindre och andra kan vara större, menar verket.

Men problemet är att många barngrupper redan är för stora.

När Skolverket i höstas samlade in föräldrarnas synpunkter var det framförallt storleken på barngrupperna man var missnöjd med.

Samtidigt har antalet små barn ökat. Idag går 83 procent av alla 1–5-åringar i förskolan. Jämfört med tio år sedan då gick 68 procent i förskolan. Ettåringar som knappt kan gå på egen hand behöver större omsorg än femåringar.

PISA-rapporten som kom i förra veckan visade att eleverna är sämre på läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det är en allvarlig signal för hela skolsystemet. Om skolan ska bli bättre måste vi inse att barnens framtid redan börjar i förskolan.

ARTIKELN HANDLAR OM