ÅSIKT

FN behöver sina vänner

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

12 JULI 2002. Med ena handen blockerar USA fredsinsatser i Bosnien. Med andra handen planerar Pentagon krig mot Irak. Hökarna runt president Bush har fått ytterligare luft under vingarna. Vicepresident Cheney, försvarsminister Rumsfeld och hans statssekreterare Wolfowitz vinner strid efter strid mot den mer sansade utrikesministern Powell.

Irak förbereder krig

Läckor om Pentagons anfallsplaner och Bushs uttalanden om att störta Saddam Hussein har fått Iraks ledning att förbereda sig för krig. Iraks nej till FN:s vapeninspektörer blir än mer cementerat. Amerikanska försvarsexperter varnar för att Irak slår tillbaka eller ställer kraftfulla vapen till extremgruppers förfogande i andra delar av Mellanöstern.

Arabländernas motvilja mot ett angrepp på Irak tycks inte hindra USA från att gå vidare med planeringen. Inför hotet om ett storkrig har EU och dess medlemsländer en särskild roll. Unionen är den enda kraften med ekonomisk och politisk styrka att påverka USA:s agerande. Hittills har EU hållit ihop mot USA:s orimliga utpressning om den internationella krigsförbrytardomstolen ICC. EU bör visa samma sammanhållning i synen på ett krig mot Irak.

EU kan ge en tydlig signal också genom sitt praktiska handlande. Samarbetet mellan unionen och FN förlorade fart under det spanska EU-ordförandeskapet i våras. Det danska ordförandeskapet har inte börjat bättre.

Bjud in Annan

Det är dags att bjuda in Kofi Annan till ett nytt möte med EU:s utrikesministrar i Bryssel och komma överens om konkreta steg framåt. Den nya militära krisstyrkan bör bidra till FN:s fredsinsatser, inte till angreppskrig mot påstådda skurkstater.

Nyckeln finns hos Tony Blairs regering i Storbritannien. Britterna kan hålla ihop med det övriga EU och försöka övertyga Bush om att arbeta med FN, i stället för att undergräva världsorganisationen. Eller så kan Blair göra upp med amerikanerna i skymundan och presentera det övriga EU inför fullbordat faktum.

FN bestämmer – inte USA

Den svenska regeringen bör påverka britterna att välja sammanhållningen inom EU i stället för blind lojalitet med republikanernas USA. Det finns goda skäl att misstro Saddam Hussein och hans försök att utveckla massförstörelsevapen. Men det är FN som ska avgöra om Irak är ett hot mot internationell säkerhet. Inte hökarna i Washington. Det bör statsminister Göran Persson påminna Tony Blair om när de äter lunch tillsammans i London på måndag.

ME