ÅSIKT

Vattenpölar och krondiken behöver inte strandskydd

V

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

ita segel och ett stilla porl från bogvågen, vinden är lika varm som vattnet vid Sveriges kuster och stränder denna fantastiska sommar. Att gå för segel i en svag bris gör att man hinner se skärgårdens skönhet - och de många nybyggena. Jag får en känsla av att på tio år har husen, stugorna, bryggorna och privattomterna blivit minst dubbelt så många i Stockholms skärgård.

Ansvariga kommunalpolitiker hävdar att anhopningen av dispenser från byggförbudet enligt miljöbalkens regler om strandskydd oftast gällt om- och tillbyggnader eller renoveringar av befintlig bebyggelse. Men i Stockholms skärgård och runt Mälarens stränder är det svårt att se att de stora flotta villorna, badhusen och sommarstugorna alla skulle vara före detta renoveringsobjekt.

Nu har riksdagen uppmanat till skärpning! Det är bra. Stränderna ska inte vara privata, instängslade och oåtkomliga. Strandskydd och allemansrätt är unika svenska rättigheter vi ska slå vakt om. Men det finns stränder och stränder.

Från kompisen

på fiskesemester i Vilhelmina, Vojmån och Ångermanälven rapporteras bra med fisk men knappt en stuga så långt ögat når. I de fem Norrlandslänen, nära 60 procent av Sveriges yta, finns gott om sjöar, älvar, vattendrag och mil efter mil av oändliga, obebyggda stränder. Naturvårdsverket har nyligen gjort en översyn för att något lätta på regleringen i Norrland, men trots det är reglerna stränga och detaljerade. Verket föreslår dock att sjöar mindre än en halv hektar och vattendrag smalare än en meter ska undantas från förbudet.

Norrlandsförbundet kräver större lättnader och skriver till regeringen, något uppgivet:

"Norrlandsförbundet anser att vattenpölar och krondiken aldrig skulle ha omfattats av strandskyddet och att bestämmelsen enbart drar löje över lagstiftningen."

När man bestämmer

var man vill verka är möjligheten att välja en miljö och ett boende man gillar till ett rimligt pris viktig. Närheten till vatten är en tung faktor. När till exempel Karlskrona i södra Sverige efter industridöden satsade på en ny framtid med IT, data och högskola berättade de kommunansvariga att de lyckades locka attraktiv arbetskraft inte minst med att erbjuda ett kustnära, vackert läge och möjligheter till bostäder med havsutsikt.

Norrlands natur, kultur och livskvalitet utövar en stark dragningskaft på många människor. Om närheten till vattnen öppnades lite generösare skulle många orter i Norrland ha något än mer attraktivt att erbjuda än i dag.

Strandskyddet behövs, i storstadsområden, tätbefolkade orter och sommarparadis ska vi självklart slå vakt om fria och för alla tillgängliga stränder. Men i områden där trycket på stränderna är närmast obefintligt och där oräkneliga mil av stränder finns tillgängliga är det tveksamt med idiotstopp. Riksdagen bör ta sig en funderare på vad den menar med att hela Sverige ska leva och hur det i så fall ska förverkligas. Havsutsikt och vattenglitter är ingen dålig början.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM