Mejla

Daniel Swedin

Skolbarnen kommer fortsätta att fara illa

Politikerna tycker att det är en rättighet att driva friskolor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På ett år har statliga Skolinspektionen stängt sex svenska grundskolor för att eleverna inte får den utbildning de enligt lagen har rätt till. Ändå har samma skolor fått miljontals kronor i bidrag – av kommuner och staten – för att höja betygen, förbättra utbildningen och ge lärarna stöttning. Det kunde Dagens Nyheter berätta i går.

Dömd för skattebrott

Friskolan Elma School i södra Stockholm stängdes av myndigheterna på försommaren. Skolinspektionen gjorde bedömningen att ägaren och ledningen inte var lämpade att driva en skola. Ekonomin och utbildningen var misskött och 272 elever får nu söka sig till andra skolor. Ändå har skolan fått 10 miljoner i statsbidrag för att kunna satsa på eleverna. Ändå kunde skolans ägare ta ut 1,65 miljoner kronor i vinstutdelning i förrfjol.

En annan friskola i Stockholm – Svenska interkulturella skolan – gick i konkurs vid förra årsskiftet men hade några år tidigare levererat 4,2 miljoner i vinst till ägaren, som tidigare dömts för grovt skattebrott. Under samma period fick skolföretaget 3,5 miljoner i bidrag från Skolverket.

I Dagens Nyheter får man veta hur eleverna på de sex stängda skolorna kommit i kläm länge. Barn med dyslexi som inte får hjälp, bristande studiero, få behöriga lärare, årskurser där det inte finns några lärare alls, betygsinflation.

Var det någon som sa systemfel?

För det handlar verkligen om system.

Kommunerna får inget göra

Trots att det är vi skattebetalare som finansierar friskolorna så kan vi inte använda demokratin – de politiker vi väljer att styra våra kommuner – för att kontrollera utbildningen, vad resurserna används till och så vidare. Det är staten som bestämmer om en friskola ska få starta, men en kommun får inte kräva någonting av verksamheten. Ingenting. Lagen säger att friskolorna har självständig rätt att besluta om sin verksamhet och så är det med det.

Till hösten ska förvisso Skolverket inrätta en särskild grupp för att kontrollera och följa upp de bidrag som betalas ut till skolbolagen. Men politikerna i riksdagen tycker fortfarande att det är en rättighet att driva skolor med offentlig finansiering.

Så även om Skolinspektionen stängt sex undermåliga friskolor så talar allt för ett det kommer etableras nya som fungerar på exakt samma sätt. Skolelever kommer även framöver fara illa.


Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.