ÅSIKT

”Bygger USA:s grundlag på rädsla för folket?”

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Vi lever i en tid av exploderande ojämlikhet och snabba och djupgående teknologiska förändringar. Högerpopulismen är på frammarsch.

Våra demokratiska strukturer utmanas, och klarar inte alltid måttet. Frågan är: var finns de nya idéerna och nödvändiga visionerna?

I podden Anger Management - Adventures in Democratic Thinking samtalar Karin Pettersson, tjänstledig politisk chefredaktör på Aftonbladet och Georg Diez, författare och kolumnist på Der Spiegel med forskare inom samhällsvetenskap, humaniora och teknik på Harvard och MIT för att få ny inspiration.

I detta avsnitt talar vi med Danielle Allen, professor i politisk teori vid Harvard och en av USA:s ledande tänkare kring begrepp som rättvisa och medborgarskap. Samtalet kretsar bland annat kring hur man ska förstå den politiska utvecklingen i USA, och hur den enskilda människan kan tänka kring att ta ansvar och handla politiskt, även i en tid av splittring och kris för demokratin.