ÅSIKT

Lagen måste stå på elevernas sida

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

7 Mars 2008. Folkpartisterna Jan Björklund och Nyamko Sabuni vill ändra lagen så att elever inte kan slippa undervisning av religiösa eller kulturella skäl. En doktorsavhandling visar att var fjärde utlandsfödd flicka inte får delta i sex- och samlevnadsundervisning, skolgympa eller klassresor. Även pojkar undantas från sex- och samlevnadsundervisning.

Folkpartiets förslag kritiseras av allianskamraterna, social­demokraterna och Lärarförbundet. De menar att barnen kommer i kläm mellan föräldrarna och skolan, om skolan tvingar barnen att vara med på undervisningen men föräldrarna inte vill. Kristdemokraterna är också mot. I deras moralkonservativa samhällssyn är familjens åsikt viktigare än individens rätt.

Skolan måste göra allt för att barnen inte hamnar i kläm vid en lagändring. Exempelvis ha en aktiv dialog med föräldrarna. Ändå är en lagändring viktig. Alla elever, oavsett vilka föräldrar de har, ska delta i undervisningen som föreskrivs i läroplanen. Svensk lag måste stå på individens och elevens sida. Flickor och pojkar som vill delta i undervisningen fullt ut ska inte kunna hindras av sina föräldrars värderingar.

Det är viktigt att diskussionen inte blir generaliserande. Folkpartiets hårda anslag antyder att bara ”invandrare” har kulturella och religiösa problem med jämställdhet. Så är det naturligtvis inte. Alla elever behöver en bättre sex- och samlevnadsundervisning som tydligt tar avstånd från könsförtryck och homofobi.

ÅP