ÅSIKT

Hjälp de gamla få lugn i själen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: PHOTODISC
stort behov De gamla är bortprioriterade i vårt samhälle, något som måste ändras på.
LEDARE

10 APRIL 2008. Äntligen. Anhöriga som vårdar sina kära i hemmet ska få rätt till hjälp av kommunerna. Den 1 januari 2009 skärps lagen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd).

Sverige har en vårdarkår av fruar och döttrar som tar hand om sina män och föräldrar. Anhöriga sköter 70 procent av hjälpen till personer över 75 år som bor kvar hemma, skriver Dagens Nyheter.

Anhöriga vill ofta ta hand om vården. Men det innebär inte att deras arbete är en fröjd. Tvärtom kan det vara slitigt, ensamt och pågå 24 timmar om dygnet.

Tjänar stora pengar

Kommunerna tjänar stora pengar på anhörigvårdarna. De blir en form av gratis arbetskraft. En del kommuner väger in om anhöriga (läs anhöriga kvinnor) finns i närheten när de beslutar om bistånd. Finns en fruga eller dotter till hands blir det mindre stöd från samhället. Det är skamligt. Kommunerna får aldrig skyffla över sitt ansvar på anhöriga.

Lagskärpningen stärker uppfattningen att anhörigvården inte kan tas för given utan måste värderas och respekteras. Anhörigvårdarna ska erbjudas hjälp med korttidsplatser, dagvård och avlösning i hemmet. De kan få möjlighet att träffa andra vårdare i anhöriggrupper.

Större depressionsrisk

”Stödet ska vara individuellt utformat och skräddarsys i dialog med den som vårdas och den som vårdar”, säger Maria Larsson.

Man kan undra varför socialdemokraterna inte genomförde sådana självklarheter då de hade regeringsmakten.

Frågan om anhörigvården hör samman med frågan om psykvården till äldre. Anhöriga som vårdar demenssjuka löper större risk att själva drabbas av depression. Många äldre som vårdas i hemmet är deprimerade.

Men hjälpen kommer inte i form av terapi?–?utan i form av tabletter. 14 procent av svenskarna över 75 år och äldre får antidepressiva läkemedel. I många fall behövs medicinerna. I andra inte.

”Många har mindre allvarliga symptom, som ofta beror på ensamhet och tristess”, säger Johan Fastbom, läkare vid Karolinska institutet, till Svenska Dagbladet.

Han vill behandla fler gamla med psykiatri. Behovet är enormt. Men bara 9 av 21 landstingsområden har verksamhet för äldre med psykisk ohälsa, bortsett från demens.

Lätta att strunta i

Kanske beror det på att äldres röster sällan hörs i samhällsdebatten. De finns inte i arbetslivet och värnas inte av facket. Politikerna kan strunta i gamla med psykiska problem utan att det blir några större protester.

Äldrevården är en fråga om värdighet. När anhörigvårdarnas rättigheter stärks, blir vårt samhälle värdigare. När äldre inte får den psykvård de behöver, blir samhället ovärdigare.

Efter ett långt och ofta slitsamt liv borde våra gamla få hjälp med att få lugn och ro i själen.

ÅP

ARTIKELN HANDLAR OM