Mejla

Yasmin Hussein

Bostadsbristen dödar kvinnor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Allt fler kvinnor nekas plats hos kvinnojourerna på grund av platsbrist.
Allt fler kvinnor nekas plats hos kvinnojourerna på grund av platsbrist.
Yasmin Hussein.

LEDARE

Föreningen Alla kvinnors hus meddelade vid sitt årsmöte i Stockholm att de under året fått neka sammanlagt 217 kvinnor och 300 barn på grund av platsbrist.

För landets kvinnojourer är detta inte unikt.

De senaste åren har antalet kvinnor som nekats plats på jourerna ökat. De som väl får plats får dessutom stanna där allt längre.

De senaste siffrorna från Unizon visar att 3 112 personer nekades plats. En ökning med 164 procent i jämförelse med tidigare år. Varför blir det så?

För att kvinnor som söker skydd från våldsamma partners också är offer för kommuners bostadsbrist. I dagsläget råder det bostadsbrist i 183 av landets 290 kommuner. När allmännyttan säljs ut försämras kommuners möjligheter att ge utsatta kvinnor skyddat boende och förtur i bostadskön.

Var fjärde kommun misslyckas

Kvinnojourernas existens och verksamhet lever på kortsiktiga bidrag. Det förbättrar inte situationen. När socialtjänstlagen skärptes för snart tio år sedan var syftet att kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor skulle bli klarare.

Ändå visar den årliga Kvinnofridsbarometern att var fjärde kommun misslyckas med att ge kvinnorna tillgång till en egen bostad.

Kvinnor som hotas och slås till den grad att tvingas fly sina hem har redan blivit svikna. De flyr och tvingas till hemliga boenden för att det finns en partner som inte släpper dem. En våldsutövare på fri fot.

Vad händer när de inte får plats hos jourerna? De tappar hoppet och tvingas återvända till sina män. Både borgerliga och rödgröna regeringar har försökt förändra detta läge genom riktade statsbidrag. Ändå kvarstår problemet.

Kanske för att det behövs ett större samlat grepp. Tidigare nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad, föreslog i sitt slutbetänkande att våld i nära relationer behöver bli ett nytt nationellt folkhälsomål. På så sätt kan berörda institutioner som staten, polisen och socialtjänsten arbeta mer brett och förebyggande.

För det går inte hoppas på att en vacker dag slutar män att slå kvinnor.

Bygg ut allmännyttan

Därför blir bostadsfrågan så viktig. Det behövs fler bra och billiga hyresrätter och smidigare förtur i hyreskön. Något många kommuner i dag har väldigt svårt att tillgodose.

Att bygga ut allmännyttan handlar i detta fall inte bara om att ge unga möjligheten att flytta hemifrån och ge bättre förutsättningar för företag att nyrekrytera. Det bidrar också till att rädda livet på utsatta kvinnor.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Av: 

Yasmin Hussein

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Ledare

Bostadsmarknad