Vi ses vid valurnorna den trettonde juni

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Snart är det val till EU-parlamentet och fortfarande har majoriteten av det svenska folket inte bestämt sig för om de ska rösta eller inte. För många verkar EU handla om en alltför svårpåverkad och svåråtkomlig politisk makt långt bort från den svenska verkligheten. Om denna uppfattning har sitt ursprung i mediernas ointresse, partiernas otydliga budskap eller i en generell okunskap är svårt att avgöra. Det finns säkert många anledningar till varför valdeltagandet riskerar att bli lågt.

Många väljare har inte tillräckligt med information om varför det är viktigt att rösta och varför det spelar roll vem som ska representera svenska folkets röst i EU-parlamentet. Kanske är detta, samt en allmän känsla av maktlöshet, anledningen till att många överväger att strunta i att rösta.

Det gäller då att betänka att det även utanför Sveriges gränser fattas viktiga beslut vilka berör både oss och våra grannar i det nya Europa. EU:s utvidgning med tio nya länder är glädjande då det suddar ut gränser vilka tidigare hållit människor ifrån varandra. Människor förenas nu i något nytt och gemensamt.

EU:s riktlinjer vad gäller handel med tjänster har stor betydelse för Sveriges framtida tillväxt.

Om exempelvis folket i Litauen har arbete kommer vi att kunna sälja mer av våra produkter till litauerna. Om unionens syfte är att öka produktiviteten och skapa fler arbetstillfällen så är det bra men det är viktigt att vi inte låter den utnyttja fattiga arbetstagare från öst med sämre arbetsvillkor och lägre löner.

Diskussionen om tjänstedirektivet är därför viktig. Det högra blocket i EU-parlamentet som har majoritet driver aktivt förslaget tillsammans med bland annat moderaterna i Sverige.

Direktivet handlar om att företag från andra EU-länder som är verksamma i Sverige inte ska behöva följa svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal. Ett städföretag från Grekland verksamt i Sverige kan alltså tillämpa grekiska regler. De anställda får samma lön och arbetsvillkor som sina kollegor i ursprungslandet och ska därmed inte följa de svenska lönevillkoren och kollektivavtalen.

Detta kan i extremfallen leda till att svenska företag får stora svårigheter att konkurrera med utländska företag med deras betydligt lägre omkostnader.

Det är fantastiskt att gränserna mellan Europas länder har öppnats men det ska inte få ske på vilka villkor som helst. I det svenska samhället har vi alltid kämpat för människors lika värde och rättigheter. Det är skamligt att tillåta att människors desperation ska få leda till att de utnyttjas med sämre arbetsvillkor och lägre löner. Vi ska inte tillåta att rika människors önskningar kan styra och påverka vårt välfärdssamhälle. Det är dessa människor som irriterar sig på att facket vill lägga sig i vilka villkor som ska gälla för de polacker eller greker som ska städa deras hem. De vill välja den bästa och billigaste servicen till vilket mänskligt pris som helst.

Tjänstedirektivet i dess nuvarande form är som att hugga en kniv i ryggen på dem som en gång i tiden röstade för ett tryggt och rättvist Europa.

Tjänstedirektivet är bara en av många frågor på den europeiska agendan som kommer att påverkas av det svenska valresultatet.

Jag vill inte att andra fattar dessa beslut utan mitt eller ditt samtycke. Vi måste tillsammans vara med och påverka. Ett bra första steg är att gå till valurnorna den 13 juni. Vi ses där.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN