ÅSIKT

Massarbetslöshet – och arbetsbrist

Foto: OLA AXMAN
MASSINBJUDAN Just nu står 433 100 människor utan arbete i Sverige. Den här bilden togs när Arbetsförmedlingen av misstag råkade bjuda in alla arbetslösa i Stockholm, 61 000 personer (14% av Sveriges arbetslösa), till en rekryteringsmässa.

avDaniel Swedin

LEDARE

2 APRIL 2015. Arbetslöshet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det finns två bilder av Sverige som inte riktigt går ihop.

Först och främst: 433 100 personer står utan sysselsättning i vårt land. Det går inte att beskriva det som något annat än att massarbetslöshet råder.

Å andra sidan: Bristen på utbildad personal inom vård och omsorg kommer inom ett par år att vara så stor att välfärden kommer bli lidande.

Det kommer att saknas 160 000 vårdanställda med gymnasiekompetens år 2035. Dessutom kommer vi behöva anställa barnmorskor, tandsköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor i drivor.

Det här är ett problem som inte låter sig isoleras till välfärdssektorn.

Största hindret för tillväxt

Det råder mycket stor brist på utbildad arbetskraft, vilket särskilt drabbar svenska småföretag. Enligt Tillväxtverket rapporterar var fjärde svenskt företag att bristen på arbetskraft är det största hindret för deras tillväxt.

Enligt Arbetsförmedlingen så är det bara tack vare invandringen som vi inte kommer ha en helt akut arbetsbrist nästa år.

Passiviserande förvaring

Samtidigt är det lågutbildade, människor som är äldre än 55 år, funktionsnedsatta och människor födda utanför Europa som har svårast att få ett arbete.

Arbetsförmedlingen tror att fyra av fem arbetslösa kommer att tillhöra minst en av de här grupperna om tre år.

Nu behövs det politik som gör att människor kommer närmare jobb och som gör att människor kan ta de arbeten som finns.

Enligt en ny LO-rapport så deltar varannan arbetslös i ett arbetsmarknads­politiskt program, men bara en av fyra får förberedande eller yrkesinriktad utbildning som gör att man kan få ett nytt jobb.

Arbetsförmedlingens resurser har krympt och i stället för utbildning har vi fått se mobbning av arbetslösa genom hittepå med namn som fas 3.

”Jobbpolitiken” fungerar inte längre när arbetsmarknadspolitiska åtgärder för många kommit att betyda ovärdig och passiviserande förvaring.

Vill stänga 100 kontor

Så kan vi faktiskt inte ha det.

I förra veckan deklarerade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att man vill stänga 100 kontor. I stället ska personal från förmedlingen bli bättre på att träffa och prata med arbetsgivare. Så ska man bli bättre på att hjälpa arbetslösa i jobb.

Det är utmärkt.

Nu återstår det bara att lansera åtgärder så att fler arbetslösa kan ta de jobb som faktiskt finns.

ARTIKELN HANDLAR OM