ÅSIKT

Regeringen saboterar sin egen jobbpolitik

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

6 AUGUSTI 2007. Efter sommaren är det många svenskar som bryter upp och flyttar till ett nytt jobb. Finansminister Anders Borg (m) glädjer sig förmodligen. Det viktigaste målet för regeringen är att få fler svenskar i arbete, det har Anders Borg upprepat som ett mantra sedan han tillträdde. ­Regeringens jobbpolitik har målet att öka arbetskraftsutbudet: Förutom att fler ska ta jobb för lägre löner ska fler flytta dit jobben finns. Samtidigt går regeringens ­bostadspolitik åt ett helt annat håll. Arbetsmarknadspolitiken kräver större rörlighet, men bostadspolitiken gör det svårt för arbetstagarna att leva upp till det kravet.

Lägre rörlighet

Den politik som bostadsminister Mats Odell (kd) driver och de två förslag om höjd reavinstskatt vid husförsäljning som Anders Borg presenterat leder till att färre får möjlighet att flytta. Mats Odell har satt stopp för stödet till hyresrätter och förslaget om höjd reavinstskatt vid husförsäljning leder till en mindre rörlig befolkning. Man talar om inlåsningseffekter när det blir dyrare att flytta.

Den 2 juli skrotades den så kallade 100-­dagarsregeln som innebar att man som arbetssökande slapp ­söka ­arbete utanför sin egen hemort under de första 100 dagarna som arbetslös. Nu krävs det av alla arbetssökande att de omedelbart är beredda att flytta till jobb eller byta bransch, annars dras arbetslöshetsersättningen in.

Arbetslösa utlämnade

Regeringen tycks hysa en förhoppning om att handläggarna på de lokala arbetsförmedlingarna ska utnyttja sin nya befogenhet med viss försiktighet. Det kan lika gärna tolkas som att regeringen utlämnar de arbetslösa åt förmedlarnas godtycke, tvärt­emot talet i valrörelsen om att öka rättssäkerheten och likabehandlingen i Ams-politiken.

Samtidigt som bostadsminister Mats Odell stoppat stödet till nyproduktion av hyresrätter har utförsäljningen av allmännyttans lägenheter nu inletts i många av landets kommuner. Mats Odell föredrar bostadsrätter.

Den enskilda får betala

Men enligt en rapport som forskaren Maria Brandén vid Stockholms universitet gjort på uppdrag av ­Hyresgästföreningen så flyttar arbetslösa som äger sin bostad i mindre omfattning än de som hyr. Det finns ett klart samband mellan en fungerande hyresmarknad och en flyttande arbetskraft, slår rapporten fast.

Mats Odells utförsäljning av allmännyttan går helt på tvärs med Anders Borgs ambition att skapa en mer rörlig arbetskraft. Som så ofta med den borgerliga regeringen blir det enskilda arbetslösa som får betala priset.

JJ