ÅSIKT

Persson borde jubla inte sura

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det var en bister statsminister som i går begravde idén att kommuner och landsting ensamma skulle ta en stor del av kostnaderna för sjukskrivningarna. Förslaget, ursprungligen från finansdepartementet, skulle med några snabba penndrag rädda årets budgettak utan att reta upp företagare eller miljöpartister. Så var det tänkt.

Tanken på två olika system för att betala sjukskrivningskostnaderna har sågats av alla. De fackliga organisationerna har skrikit högt, kommuner och landsting har protesterat. En av de tyngsta myndigheterna på området, Riksförsäkringsverket, krossar idén.

”Förslaget kommer att få ödesdigra konsekvenser i samhället”, skrev RFV i sitt remisssvar.

– Det verkar inte finnas något stöd för det, förklarade Göran Persson i går i Ekot.

Så kan man ju också uttrycka det.

Nu tycker Persson att det är synd att han inte får pröva idén att införa särregler inom kommuner och landsting. Det är faktiskt svårt att förstå varför.

I går lämnade nämligen utredaren Kenth Pettersson över det slutgiltiga resultatet av de så kallade trepartssamtalen till arbetslivsminister Hans Karlsson. Det innehåller bland mycket annat ett förslag som i de flesta avseenden går längre än regeringen vågat föreslå.

Kenth Petterssons förslag lyfter ur mer pengar ur budgeten än regeringens förslag, det har fler moment som aktivt bidrar till rehabiliteringsarbetet och det omfattar redan från början hela arbetsmarknaden.

Men framför allt har det stöd, eller i alla fall acceptans, hos parterna. Visserligen valde Svenskt Näringsliv att hoppa av i sista stund, men fortfarande har de flesta intressen på svensk arbetsmarknad varit med om att utformat rapporten. Till för bara några månader sedan var det knappast något regeringen vågade drömma om.

– Det svenska partssystemet kan leverera. Liket lever, som TCO:s ordförande Sture Nordh uttryckte det.

Persson borde alltså vara jublande glad. I stället surar han.

Ett av skälen kan vara att förslaget från trepartssamtalen knappast kommer att kunna behandlas av riksdagen under våren. Inte därför att de skulle vara krångligare, tvärtom. Riksförsäkringsverket menade rent av att detta förslag, men inte regeringens, skulleha kunnat genomföras redan från halvårsskiftet.

Men formellt har förslaget ännu inte börjat tröskas igenom den politiska processen. Och det är regeringen själv som valt att avvakta.

Löftet från valrörelsen att höja taken i sjuk- och föräldraförsäkringarna sitter löst. Det ska genomföras, lovar Persson, men inte nu.

Att de borgerliga partierna talar om löftessvek och valfläsk tillhör den politiska rekvisitan. Den här gången lär det dock vara svårt för regeringen att hålla kritiken ifrån sig.

– Det ska inte göras med lånade pengar, och det tror jag svenska folket har hört mig säga några tusen gånger vid det här laget, förklarade Persson i Ekot.

Det är helt sant. Problemet är bara om allt fler börjar tycka att det sägs oftare efter val än före.

Ingvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM