Ledare

Ministrarna sköter Bushs propaganda

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De nordiska utrikesministrarna går i en artikel i Svenska Dagbladet samman och förklarar sig villiga att hjälpa demokratin och ekonomin i Irak. Inget nämns om att ockupationen kostat minst 20 000–25 000 människoliv.

De nordiska utrikesministrarna går i en artikel i Svenska Dagbladet samman och förklarar sig villiga att hjälpa demokratin och ekonomin i Irak. Inget nämns om att ockupationen kostat minst 20 000–25 000 människoliv.

Foto: AP

LEDARE

De nordiska utrikesministrarna har olyckligtvis enats om en text (i Svenska Dagbladet), som uttryckte synpunkter på Irak. De anmälde sig som villiga att hjälpa demokratin och ekonomin i Irak. En passande markering med tanke på gårdagens internationella Irak-konferens, stödd av EU, FN och ett 80-tal regeringar. Mindre passande med tanke på gårdagens avslöjanden om att cirka en miljard kronor av USA:s bistånd till Irak förskingrats.

Folket har lidit

De fem utrikesministrarna berättar att det irakiska folket lidit, under kriget med Iran och under Saddams förtryck samt ”under en mycket svår säkerhetssituation.” Inte ett ord om USA:s olagliga krig eller om imperiets ockupation som kostat minst 20?000–25?000 människoliv, lagt städer som Falluja i ruiner och skingrat eller slagit sönder oersättliga kulturvärden.

Ministrarna skriver medlidsamt om bristen på el, vatten, utbildning och arbeten: ”Mycket återstår att göra.” Ockupantmakten USA har inte skyddat infrastrukturen, snarare sökt privatisera den. Arbetslösheten mäts till 70 procent. Massfattigdom råder, för första gången på decennier.

Internationell rätt ålägger ockupanten att skydda befolkningen. Utrikesministrarna nämner att säkerhetssituationen är svår. Orsaken söks uteslutande i ”terrorismen”, uppburen av ”kriminella, militanta nationalister och religiösa extremister”. Motståndet mot USA:s militärt baserade dominans är betydligt mer utbrett och förankrat i stora fredliga befolkningslager. Upproren har direkt samband med ockupationen och att USA bröt sönder hela den irakiska statsapparaten.

Sanslös bekännelse

Ministrarna ser fram emot en ny irakisk konstitution där ”samtliga grupper i Irak, oavsett etnicitet, kön eller religion” deltar. En sanslös bekännelse till den tribalisering av Irak som är Bush-administrationens underförstådda avsikt. Landet ska styckas i shiitiska, sunni-dominerade och kurdiska områden. Stat och parlament ska komponeras utifrån religiösa kriterier, inte från medborgarskapet. En libanisering av Irak. Redan i dag förekommer blodiga konflikter mellan shiiter och sunnitroende med bland annat systematiska mord på präster som följd.

Torftig propaganda

FN har getts en ledande roll i stödet för Irak, skriver ministrarna. Verkligen? USA håller 130?000 soldater i landet och något mer än vaga löften om viss reträtt från år 2006 har Bush-regeringen inte gett. Borde inte ministrarna, liksom andra representanter för tänkbara givarländer, kräva ett bestämt datum för USA-militärens tillbakadragande?

Samtidigt med Bryssel-konferensen inleddes i Istanbul Världstribunalen om Irak med talare som Richard Falk, Hans von Sponeck, Samir Amin, Arundhati Roy. De prövar USA brott mot internationell rätt. De nordiska utrikesministrarna lyssnar inte. De är fullt upptagna med att skriva torftig Bush-propaganda.

OS

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!