ÅSIKT

Sluta vurma för friskolan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: FÖR TIDIGT ULTIMATUM Peter Eriksson och Maria Wetterstrand måste vara tydliga med hur de kommer att agera i en koalitionsregering.
LEDARE

Den socialdemokratiska regeringens samarbete med miljöpartiet har varit till fördel för båda parterna. Miljöpartiet har fått ökad makt. Socialdemokraterna har drivits längre i en rad frågor än de hade gjort om de styrt själva. Miljöskatter, diskrimineringsåtgärder och flyktingpolitiken är tre goda exempel.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson har sagt att ett samarbete med socialdemokraterna är förstahandsalternativet för mp efter valet i höst. Han har också ställt ett ultimatum till statsminister Göran Persson: Inga ministerposter – inget samarbete.

För tidigt ultimatum

Ultimatumet kommer för tidigt. Först måste Peter Eriksson och Maria Wetterstrand vara tydliga om hur de kommer att agera i en koalitionsregering. Under den gångna mandatperioden har miljöpartiet ett flertal gånger övergett samarbetet med socialdemokraterna och vänsterpartiet och bildat majoritet i riksdagen med de borgerliga partierna. Det är inte läge att springa till fienden när man sitter i en koalitionsregering.

Sorteras efter religion

Störst konsekvenser har miljöpartiets skolpolitiska samarbete med de borgerliga partierna fått. För eleverna, för kommunerna, för samarbetet med regeringen. Nyligen röstade i riksdagen fyra blåa partier och ett grönt igenom fri etableringsrätt för förskolor. Beslutet innebär att vem som helst kan starta en förskola. Det leder sannolikt till att antalet religiösa friskolor ökar och att barn ännu tidigare än i dag sorteras efter föräldrarnas religion.

Samarbetet med regeringen strandade främst på grund av miljöpartiets hårdnackade friskolevurm, som är svår att förstå. Miljöpartiet drev i höstas frågan om en flyktingamnesti, som de delvis fick igenom. I ett sådant läge ter sig hållningen i friskolefrågan särskilt märklig. När så många flyktingar nu får rätt att stanna ökar vikten av att barn med olika bakgrunder och erfarenheter får mötas på lika villkor.

Miljöpartiet erkänner att elevers socioekonomiska bakgrund fortfarande påverkar skolresultatet, men vägrar att inse att denna tendens har ökat med friskolornas intåg. De driver diskrimineringsfrågor hårt, men vägrar att inse att ökad segregering också leder till ökad diskriminering.

En dogmatisk hållning

Miljöpartiets ofta blinda stöd för friskolor är destruktivt. Engagemanget för pedagogiska inriktningar som exempelvis waldorf har övergått till en dogmatisk hållning i allt som rör friskolor. För att klara ett fortsatt samarbete med socialdemokraterna behöver miljöpartiet nyansera sin skolpolitik. Friheten för elever som väljer friskolor får inte leda till ofrihet för dem som går i den kommunala skolan.

NB

ARTIKELN HANDLAR OM