ÅSIKT

Kräv ett förändrat Europa i stället

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

För en tid sedan träffade jag ungdomar från olika länder i Europa under ett seminarium i Polen. Vi reste runt i landet och diskuterade hur vi vill att framtidens Europa ska se ut.

Trots att vi kom från olika håll fanns ingen egentlig skillnad mellan oss – den nationella identiteten var betydelselös. Vi talade om ett medborgarstyrt Europa där ett utvidgat EU alltmer närmar sig Ryssland. Ett Europa där kapacitet finns att lösa kriser på ett tidigt stadium. Ett Europa som präglas av demokrati.

Motståndare till EU talar ofta om unionen som ett redskap för nyliberalism, som ett krigsprojekt eller som en fästning mot omvärlden. Kritiken var inte minst tydlig under helgens EU-möte i Göteborg. På seminarier och i fredliga demonstrationer krävde vänsteranhängare att Sverige, liksom de övriga medlemsländerna, ska lämna EU. Kritiken är delvis berättigad, men att vända EU ryggen är inte särskilt konstruktivt.

Hur bör framtidens Europa se ut? Jag tror att en majoritet av Europas invånare kan enas om att unionen inte är tillräckligt demokratisk. Och de flesta är nog tveksamma till en nyliberal politik. Men är det verkligen ett argument för att förkasta idén om en europeisk union?

Ett nyliberalt och odemokratiskt Europa kan bara stoppas av ett radikalt och demokratiskt. ”Någonstans måste besluten fattas som river yttre gränser och låter andra intressen än storföretagens lobbygrupper höras. Om man vill se en annan europeisk politik måste den beslutas någonstans”, skriver Johan Ehrenberg i ETC.

Göran Persson och regeringen ser EU som ett mellanstatligt samarbete. Men det är det inte. I dag råder odemokratisk överstatlighet och mellanstatlig diplomati där medborgarna saknar insyn. Eller som Göran Rosenberg uttrycker det: ”EU är i grunden ett sammelsurium av mellanstatlighet, överstatlighet, domstolsmakt och byråkrativälde, det vill säga oklart grundat”. (DN 15/12 –00)

Vad EU behöver är demokratiserad överstatlighet: en grundlagsfäst och demokratisk form där EU-ländernas medborgare kan ställa den överstatliga maktutövningen till politiskt ansvar. Där besluten är demokratiskt förankrade. Där det är medborgarna som sätter dagordningen.

I ett mellanstatligt samarbete är det upp till varje nation eller region att gå en annan väg: majoriteten bestämmer inte – demokratin uteblir.

Till seminariet i Polen kom vi från Europas alla hörn. Tillsammans försökte vi skissera något nytt. Den mellanstatlighet som i mer än tvåhundra år har präglat Europa har inte varit särskilt lyckad. Nu finns möjlighet till förändring!

Därför borde kampen i stället handla om krav på ett förändrat EU – ett radikalt alternativ till byråkratins, storföretagens och marknadskrafternas Europa.

Johan Lindahl börjar nu arbeta som vikarie på Aftonbladets ledarredaktion.

Johan Lindahl