ÅSIKT

EU behöver öppna gränser

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Europas högerpopulistiska partier ogillar EU nästan lika mycket som de ogillar att människor flyttar från ett land till ett annat. Nu säger högerpopulisten Pia Kjærsgaard att Danmark ska bromsa EU:s utvidgning. Hon är rädd för att unionens nuvarande medlemmar ska drabbas av en flodvåg av arbetskraftsinvandrare från Öst- och Centraleuropa. Det är svårt att i en kort artikel som denna överblicka alla de nivåer på vilka Kjærsgaards uttalande är korkat. Låt mig bara ta några exempel. Den fria rörligheten är en aspekt av ett gränslöst Europa och det är naturligt att fler medborgare, inte minst ungdomar, i framtiden kommer söka sig till ett annat land för att arbeta, för en kortare eller längre period. Vi tar till exempel för givet att svenska och danska ungdomar har rätt att resa och arbeta i andra länder.

Där bommar högerpopulisterna en viktig aspekt av verkligheten. Vi behöver rörlighet, även invandring. Annars stagnerar samhället.

Det betyder inte att Europa står inför en massinvandring. För de allra flesta är det ett svårt beslut att flytta utomlands. Sådana avgöranden görs inte lättvindigt, ens om man är arbetslös.

När Spanien, Grekland och Portugal blev medlemmar i EU uttrycktes samma oro, men efter anslutningen visade det sig att flyttlassen gick åt andra hållet. Människor återvände hem när gränserna öppnades.

Med den danska debatten i färskt minne kändes det som en mental befrielse att senare under gårdagen träffa en grupp unga socialdemokrater från ansökarländerna. De befinner sig i Stockholm för att studera svensk politik.

– Vi har arbetat i tio år och gjort stora uppoffringar för att anpassa oss till EU:s normer och regelverk. I Ungern har väljarna dessutom röstat ut det högerpopulistiska partiet från parlamentet. Mot den bakgrunden skulle det vara lite märkligt om högerpopulister i EU lyckades bromsa upp utvidgningen, säger Kata Tüttö från Ungerns socialdemokratiska ungdomsförbund.

Hon får medhåll av Arturs Zvejsalnieks från Lettland.

– I debatten låter det ibland som om vi är de enda som har något att vinna på att bli medlemmar och att EU gör oss en tjänst. Men tanken är ju att hela Europa har något att vinna på utvidningen.

Perspektivet skiljer sig radikalt från Pia Kjærsgaards. Själva antagandet att det står miljoner arbetstagare och bara väntar på att få svämma över EU:s arbetsmarknad bygger på en egocentrisk och felaktig världsbild.

I själva verket är det ansökarländerna som har skäl att vara irriterade och oroliga. De flesta EU-länder har beslutat om övergångsregler som gör att medborgarna i de nya medlemsländerna kommer få vänta i ända upp till sju år innan de får del av den inre marknaden för arbetskraft.

Hur länge till ska medborgarna i Öst- och Centraleuropa behöva acceptera att Västeuropa betraktar dem som en andra klassens blivande medlemmar?

PS. Detta är min sista krönika

på ett tag. Jag ska vara föräldraledig och återkommer till spalterna i början av nästa år. Under tiden tjänstgör Mats Engström som utrikesredaktör på ledarsidan.

Jesper Bengtsson