Mejla

Daniel Swedin

Politikernas naivitet kan leda till katastrof

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO ISTOCKPHOTO

Allt mer i samhället är uppkopplat mot internet för att kunna övervakas och styras på distans. Det kan handla om tankstationer, fjärrvärme, vattenpumpar i avloppssystem, brandlarm, kommunikationstjänster på stora flygplatser och kommunala vattenreningsverk.

Inga lösenord

Att anläggningar är uppkopplade innebär också att de är sårbara. Och i dag kunde radions Ekonyheter presentera en granskning där de funnit 1 000 fall där just sådana här system helt saknar säkerhet i form av ett lösenord. Man kan, om man vet hur, ta sig in i systemen hur som helst. Och på så sätt kan man göra stor skada mot viktiga samhällsfunktioner.

Ekot visar också hur företag säljer IT-lösningar till kommuner och myndigheter under förespegling att det är säkert och sedan installerar systemen så dåligt att de är enkla att ta över och påverka.

Under hösten har flera liknande affärer avslöjats, fast i mindre skala. Redan för fem år sedan läckte känsliga personuppgifter från Skatteverket, Polisen och Kronofogdemyndigheten ut på nätet efter att en server som hanterades av ett privat företag hackats. Trots det struntar svenska myndigheter ofta i att ställa tillräckliga säkerhetskrav när de skriver avtal med IT-leverantörer. Säpo har till och med varnat för att outsourcing av IT-system i sig självt innebär säkerhetsrisker.

Och i somras när affären kring Transportstyrelsens IT-hantering urartade i ett politiskt spel om Peter Hultqvists fortsatta roll som försvarsminister så var det många som valde att bortse från att frågan också handlade om svenska myndigheters ointresse för säkerhetsfrågor.

Det är klart att den härvan är särskilt delikat med sina uppgifter om att ickesäkerhetsklassade serber hanterar känslig information och Jan Björklunds antydan om att det är landsförräderiklass på säkerhetsläckaget.

Annan sorts säkerhet

Men det är till slut naiviteten som är det stora problemet. När både känsliga uppgifter om människor och avloppssystem går att komma åt via nätet duger inte det. Det riskerar leda till katastrofer, både för samhället och för enskilda svenskar.

Säkerhet i ett modernt samhälle kan inte bara handla om trupper på Gotland.

avDaniel Swedin

Publicerad: