Mejla

Anders Lindberg

Nya regioner ger nedlagda sjukhus

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Finns det alternativ? Nya regioner betyder rationaliseringar, nedlagda sjukhus och förmodligen mindre personal. Motståndarna pekar på att politiker och tjänstemän kommer längre från medborgarna. De har rätt men frågan är vad alternativet är.
Finns det alternativ? Nya regioner betyder rationaliseringar, nedlagda sjukhus och förmodligen mindre personal. Motståndarna pekar på att politiker och tjänstemän kommer längre från medborgarna. De har rätt men frågan är vad alternativet är.

10 MARS 2016. Regionindelning

I går kom förslaget till ny regionindelning av Sverige.

Skåne absorberar Blekinge, Halland och Värmland äts upp av Västra Götaland och Gotland blir en del av Stockholm. De norra, mellansvenska och sydöstra länen slås i hop till tre jätteregioner.

Egentligen är förslaget bara ett diskussionsunderlag ”i form av en karta”. Frågan är både komplicerad och känslig och många vill vara med och diskutera innan något ändras.

Verklighet 2019

Tanken är att nya län och landsting ska bli verklighet den 1 januari 2019.

Det finns goda skäl för att bygga om Sveriges administrativa indelning som i huvudsak stammar från 1600-talet.

Sedan dess har stormaktsväldet fallit, landet industrialiserats och människor har flyttat in till städerna.

Men rötterna går djupt, dalkarlar, värmlänningar och sörmlänningar formade Sveriges historia långt innan länen bildades och själva ordet ”landsting” har klang av urminnes möten vid domarringar och kungahögar.

”Svårt fullgöra uppdrag”

Men om man bortser från det kulturhistoriska värdet är den nuvarande regionala nivån för liten för de uppgifter som behöver lösas.

– Enskilda landsting är så små att man har svårt att fullgöra sina uppdrag, sa utredaren Barbro Holmberg på pressträffen när underlaget presenterades.

Nya regioner betyder rationaliseringar, nedlagda sjukhus och förmodligen mindre personal. Poängen är självfallet även att spara pengar. Motståndarna, som Halland pekar dessutom gärna på de demokratiska problemen med att politiker och tjänstemän kommer allt längre från medborgarna.

De har alldeles rätt. Men frågan är vad alternativet är.

Demokrati förutsätter rimligen även en ärlighet mot medborgarna om vad som faktiskt kan göras. Ett landsting kan ha stark folklig förankring och en levande demokrati. Men om det inte klarar att leverera sjukvård blir de yttre formerna ganska meningslösa.

Och utvecklingen kommer att fortsätta. Större och mer specialiserade sjukhus kommer i framtiden att kunna ge allt bättre vård. Om vi vill ha sjukvård i världsklass finns ingen annan väg.

Men frågan är om en ny geografi räcker som svar.

En bra början

Den nuvarande indelningen i län, landsting och regioner är smått obegriplig för medborgarna. Vem bestämmer och vad är egentligen skillnaden på landskapet Dalarna, landstinget Dalarna och Dalarnas län?

Och om vi vill uppnå likvärdig välfärd i hela landet räcker det inte att rita om gränserna utan vi kommer även att behöva prata om hur vi bättre jämnar ut skatteintäkterna i hela landet.

Men nya regioner kan vara en bra början.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.