Klokt att förbjuda religiösa friskolor

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det finns en värdekonflikt mellan religionsfrihet och att ge alla en likvärdig utbildning

Religion i skolan Skolan bör motverka segregation och ge alla en likvärdig utbildning. Religiösa friskolor motverkar det.
Religion i skolan Skolan bör motverka segregation och ge alla en likvärdig utbildning. Religiösa friskolor motverkar det.

I går öppnade gymnasieminister Aida Hadzialic för att förbjuda religiösa friskolor.

– Skollagen säger att skolundervisning ska vara sekulär, däremot får vi oroväckande signaler om så inte är fallet, att flickor och pojkar delas upp i undervisningen. Så kan vi inte ha det, sa hon till Aftonbladet.

Det är klokt.

Däremot inte riktigt så enkelt.

Nationella minoriteter

En fråga som i så fall måste lösas handlar om Sveriges nationella minoriteter. Exempelvis vore det orimligt om friskolan Hillelskolan, en judisk låg- och mellanstadieskola med 175 elever i Stockholm påverkades.

I lagen om nationella minoriteter står uttryckligen att "Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt."

Europakonventionen

Enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och även Europakonventionen är det en mänsklig rättighet att uppfostra barn i föräldrarnas religiösa tradition.

I Barnkonventionen finns motsvarande rättighet för barn att "tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk."

Detta inkluderar vanligen rätten till utbildning.

Hålla ihop skolan

Samtidigt finns en tydlig värdekonflikt mellan denna tolkning av religionsfriheten och samhällets intresse av att motverka segregation och ge alla en likvärdig utbildning.

Det är knappast rimligt att rätten till exempelvis undervisning i viss religion eller språk automatiskt leder till att religiösa sekter, som Plymuthbröder eller Livets ord, får driva egna skolor.

Och vi har sett ett flertal exempel på muslimska friskolor som inte skött frågor som jämställdhet mellan könen och sekulär undervisning på ett godtagbart sätt.

Borde ses över

Det är bra att Aida Hadzialic lyfter dessa frågor, och hon borde gå vidare och göra en översyn av lagstiftningen i syfte att som huvudregel avskaffa möjligheten till konfessionella friskolor.

Förhoppningsvis är det allvar denna gång, frågan har lyfts med jämna mellanrum ända sedan friskolorna infördes i början av 90-talet.

Det kan inte vara omöjligt att uppfylla Europakonventionens krav på undervisning i religion och språk för minoriteter inom ramen för den vanliga skolan.

Anders Lindberg

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.