Utan skyddsombud skulle fler bli sjuka

I dag kommer nya siffror från Försäkringskassan. Kanske visar de att sjuktalen minskar något. Men det beror knappast på att vi skulle ha blivit så mycket friskare.

Snarare handlar det om att Försäkringskassan allt oftare underkänner sjukskrivningsunderlag. Som en expert påpekade häromdagen har det blivit extremt svårt att bli sjukskriven.

Inga genvägar

Ska vi på allvar komma åt ohälsan - inte minst den psykiska - finns inga genvägar. Då handlar det om förebyggande arbete på arbetsplatserna, om arbetsmiljön.

Samtidigt presenterade Svenskt Näringsliv i förra veckan förslag som kan slå sönder organisationen bakom arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarna vill nämligen skilja skyddsombuden från den fackliga organisationen.

Svenskt Näringsliv vill dessutom bli av med reglerna som styr hur många skyddsombud en arbetsplats måste ha, och när det är dags att tillsätta en skyddskommitté. Man föreslår att de regionala skyddsombuden ersätts av något slags arbetsmiljökonsulenter.

Långsinthet

Direktörerna är fortfarande förbittrade över att LO krävde inflytande över skyddsombuden på 1930-talet, för 80 år sedan. Där kan vi prata om långsinthet.

Arbetsgivarnas argument känns igen. En god arbetsmiljö ligger i allas intresse, menar man. Och därför borde facken - och alldeles särskilt de regionala skyddsombuden - hållas borta.

Verkligheten är inte alltid så konfliktfri. I en enkät som LO genomförde förra året säger en tredjedel av skyddsombuden att de hindrats i sitt arbete. Tolv procent, alltså nästan var åttonde, har trakasserats och sex procent har utsatts för våld eller hot.

Att ge chefen mer makt över arbetet mot dåliga arbetsmiljöer skulle många gånger vara som att sätta bocken som trädgårdsmästare.

Om förslagen från Svenskt Näringsliv genomfördes skulle det inte bara förstöra ett arbetsmiljöarbete som fungerar bra på många arbetsplatser. Det skulle dessutom skapa ännu mera ohälsa.