Löftet om vaccin är inte mycket värt

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Hört talas om Argus? Inte?

Det hade inte jag heller förrän jag gick på ett av EU-kommissionens seminarier förra veckan. Argus är ett nytt EU-initiativ för snabb information vid allvarliga olyckor, terroristangrepp, eller naturkatastrofer. Dessutom vill EU inrätta ett kriscentrum som samordnar agerandet.

Spännande, viktigt – och politiskt sprängstoff.

Så länge det handlar om att byta kunskaper är alla nöjda. EU har länge haft ett nätverk av experter på industriolyckor. Nu byggs det ut till andra allvarliga händelser.

Att hjälpa varandra praktiskt skriver de flesta också under på. Tsunamikatastrofen är ett exempel där EU-länderna kunde ha varit mycket bättre på att samarbeta.

Värre blir det när krisen kräver snabba och svåra beslut.

EU-kommissionens expert Magnus Ovilius tog smittskyddet som exempel när vi diskuterade krishantering i en paus. Vad händer om vi får ett utbrott av en allvarlig sjukdom i Europa med många sjuka och begynnande panik? När människor flyr och vaccinet inte räcker till alla? Klarar EU-länderna att bekämpa epidemin solidariskt eller tänker var och en främst på sig själv? Smittan rör sig snabbt över gränserna, är politiken lika snabb?

En Natoövning visade nyligen att det internationella samarbetet skulle bryta ihop snabbt om en allvarlig epidemi bröt ut. Framsynta länder som Kanada var tidigt ute med beredskapsplaner och har egen vaccintillverkning.

Här i Sverige flammade en debatt om fågelinfluensa upp under en vecka och försvann sedan igen (trots en ambitiös temakväll om smittskydd i SVT häromdagen). Folkhälsominister Morgan Johansson lugnade svenska folket. Vi ska se till att alla som behöver vaccin ska få det, försäkrade han.

Den som läser Socialstyrelsens utredningar inser att Morgan Johansson inte hade mycket på fötterna för sitt löfte. Några rader om att det vore önskvärt att vaccin kunde tillverkas i Sverige, det är allt. Inga konkreta planer. Ingen finansiering.

Socialstyrelsen har inte ens lyckats få ihop en informationsplan inför en allvarlig epidemi. Trots att de motsägelsefulla budskapen tidigare i år visade att behovet är akut.

Regeringen har inte heller gjort tillräckligt. Ett begränsat lager av förebyggande medicin ska byggas upp, men det räcker bara till en liten del av befolkningen.

EU-kommissionens exempel visar att smittskyddet är en internationell fråga.

I ett skarpt läge avgörs Sveriges förhandlingsstyrka av vilka egna resurser vi kan ställa upp med.

Regeringen måste se till att vi har en egen vaccinproduktion och beredskapslager av förebyggande medicin som räcker till hela befolkningen. Det är en liten kostnad jämfört med de skyddsrum och stridsflygplan vi satsade miljard efter miljard på, inför en invasion som aldrig kom.

Hanteringen av tsunamin minskade förtroendet för Göran Perssons regering.

Nu är det tid att agera innan nästa kris kommer.

Mats Engström

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN