ÅSIKT

Bryt vapensamarbetet med Israel

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: De hemliga dokumenten visar att samarbetet bland annat gällt stridsvagnar.
LEDARE

I motionsfloden till den socialdemokratiska kongressen kan skönjas ett starkt intresse för internationell politik. Motionärerna vill bland annat se en restriktivare svensk vapenexport och ett större engagemang i PaleIstinafrågan som innebär kritik mot den israeliska ockupationen.

I våras (30/5) skrev Aftonbladets ledarsida om Sveriges militära samarbete med Israel med anledning av att regeringen beslutat placera en militärattaché i Tel Aviv.

S-riksdagsledamöterna Berndt Ekholm och Mariam Osman Sherifay ställde kritiska frågor till försvarsminister Leni Björklund. Björklund bedyrade att avsikten med militärattachén inte handlar om militärt materialsamarbete utan om ”säkerhetspolitisk omvärldsbevakning”. Björklund påstod också att något militärt forskningssamarbete med Israel inte förekommer.

Många resor Sverige–Israel

Aftonbladets ledarsida har tagit del av handlingar som tyder på motsatsen. Under tiden då den svenska militärattachén fanns i Turkiet med sidoackreditering till Tel Aviv deltog han i en rad aktiviteter som rör militärt samarbete med Israel.

Svensk militär personal reste så sent som i januari i år tillsammans med den svenske militärattachén i Turkiet till Israel för att ”inhämta grundläggande underlag avseende taktiska UAV-system för den marktaktiska UAV-studiens räkning”. (UAV betecknar ett förarlöst flygplan.)

Svensk militär har deltagit i flera kurser som anordnats av den israeliska försvarsmakten. Utsända från FMV har besökt israelisk militärindustri för att lära sig mer om produktionen av stridsvagnar.

Resorna för militära experter har varit många mellan Sverige och Israel på senare år. Till detta kan också läggas den omfattande mängden vapen och ammunition som Sverige importerar årligen från Israel.

Intressant är också noteringarna hos FMV där Saab Tech fått hjälp med sändning av hemliga dokument via kurirpost till ”tänkbara leverantörer av IRST och CESM”. Det gäller sensor- och radarutrustning som passar bra ihop med UAV:er som exempelvis det nya Neuron-planet Sverige vill utveckla med bland andra Frankrike.

De hemliga Saab-dokumenten gick via kurir till Frankrike, Tyskland, USA, Nederländerna och Israel. En bra bild för hur det militärindustriella komplexet fungerar.

Israel bryter mot folkrätten

Under 2002 testades israelisk militär utrustning på svensk mark. Ett förarlöst plan, UAV, tillverkat av Israel Aircraft Industries, startade och landade i Kiruna och flög testslingor ner till Vidsel och tillbaka. Planet styrdes från flygplatsen i Kiruna.

Är det möjligen så att den svenska regeringens plötsliga intresse av att tillsätta en militärattaché i Tel Aviv hör samman med utvecklandet av det nya ”JAS-projektet”, Neuron?

De socialdemokratiska kongressombuden bör ställa frågan om det verkligen är i linje med svensk utrikespolitik att ha ett djupgående militärt samarbete med Israel, en stat som bryter mot folkrätten, trotsar FN:s resolutioner och dagligen kränker de mänskliga rättigheterna bland palestinierna.

HK