ÅSIKT

Lönesänkarpartiet splittrar alliansen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

”Man kan ju fundera över hur mycket lägre lön Jan Björklund tycker att landets unga ska ha”

Foto: SPLITTRADE Folkpartiets högerriktning bäddar för inbördeskrig i alliansen.

I helgen har riksdagens fjärde största parti hållit landsmöte i Karlstad. Ett axplock ur ­beslutsskörden: Turordningsreglerna i Las ska skrotas. Provanställningsperioderna ska förlängas till ett år. ­Ingångslönerna för unga ska sänkas så att de blir ”tydligt lägre”.

Folkpartiet girar åt höger och gör gemensam sak med Centerpartiet: går till frontalangrepp på Moderaterna och deras försvar av den svenska modellen.

Lönesänkarpolitiken sägs ­föras med omsorg om arbets­lösa ungdomar. Låga löner ska ge fler jobb, men sänkta ingångslöner minskar ingen ­arbetslöshet. Lägre löner betyder mindre köpkraft och mindre efter­frågan på arbetskraft.

Drabbar fler än unga

I de nordiska länderna är löne­skillnaderna små och sysselsättningsgraden förhållandevis hög, i låglöneländer är ­arbetslösheten högre. Något enkelt samband mellan lönespridning och ­arbetslöshet ­existerar helt enkelt inte.

En rapport från Handelsanställdas förbund visar att lägstalönerna avgör lönenivån i hela branschen. Enligt lönestatistiken får en 35-åring redan 27 ­procent högre timlön än en 18-åring. Löneskillnaden blir ännu större, eftersom 18-åringen jobbar färre timmar.

Om man sänker lönen för unga pressas även de vanliga ­lönerna ned. Det riskerar att drabba alla anställda inom branscher där många unga ­jobbar. Också de som arbetat länge drabbas av lägre lön och på sikt skapas en grupp av lågbetalda arbetare och större ­lönespridning.

Rikare ska få det bättre

Man kan ju fundera över hur mycket lägre lön Jan Björklund tycker att landets unga ska ha. Enligt Hotell- och restaurangfacket tjänar en 18-åring som ­arbetar heltid inom restaurangbranschen sällan en krona över avtalets lägstalön, 14 034 ­kronor.

De allra rikaste ska däremot få det bättre ställt, tycker Folkpartiet. På landsdagarna beslutade man att verka för att halvera den statliga inkomstskatten och se till att marginalskatten sänks rejält.

Slut på reformerna

Folkpartiets frifräsande hänger samman med ett växande missnöje med Moderaternas brist på idéer. Tidigare kunde alliansen hållas samman av en gemensam tro på Anders Borgs reformer. Oavsett vilken fråga som ställdes kunde alla borgerliga partier glatt svara ”jobbskatteavdrag”.

Men nu är reformerna slut och det blir inget femte jobbskatteavdrag. Moderaterna har visat sig oförmögna att definiera ett nytt politiskt projekt och för småpartierna är det inte så roligt att lydigt sitta still i båten när opinionssiffrorna pekar nedåt.

Så Fredrik Reinfeldt bör vara oroad över FP-besluten som togs i Karlstad. Det verkar bäddat för inbördeskrig inom hans allians.

ARTIKELN HANDLAR OM