Mejla

Somar Al Naher

Klart vi har råd med välfärden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Pressas för att tjäna pengar Företag som Attendo har på kort tid blivit en av vårdjättarna på den privata marknaden. Deras affärsidé bygger på att pressa priserna vid upphandlingar för att vinna kontrakt hos kommunerna. När ett avtal väl är på plats pressas verksamheterna ytterligare för att tjäna pengar.
Pressas för att tjäna pengar Företag som Attendo har på kort tid blivit en av vårdjättarna på den privata marknaden. Deras affärsidé bygger på att pressa priserna vid upphandlingar för att vinna kontrakt hos kommunerna. När ett avtal väl är på plats pressas verksamheterna ytterligare för att tjäna pengar.

19 april 2014

Äldreomsorgen

Det är något fel på äldreomsorgen. Kerstin Cunelius mamma bodde på ett Attendo-ägt äldreboende. En dag hittade hon sin mor helt uttorkad, med en larmknapp som inte fungerade. Personalen var stressad, men anhöriga skulle inte få veta något.

– Jag var ofta helt själv på kvällarna. Vi uppmanandes till och med att ljuga för de anhöriga och säga att vi var fler än vi var, säger Jessika Ljusner, tidigare anställd på Attendo, till Aftonbladet.

Pressar priserna

Företag som Attendo har på kort tid blivit en av vårdjättarna på den privata marknaden.

Deras affärsidé bygger på att pressa priserna vid upphandlingar för att vinna kontrakt hos kommunerna. När ett avtal väl är på plats pressas verksam­heterna ytterligare för att tjäna pengar. Något som både personal och brukare vittnar om.

På sin hemsida förklarar Attendo varför allt fler svenska kommuner väljer företaget: Det ”blir en genomlysning av kommunernas kostnader med en effektivare användning av skattemedel som följd”. Dessa rader på nätet sammanfattar det

rådande politiska klimatet.

Lever längre

Riskkapitalisternas framgångar vilar nämligen på idén att privata vårdbolag tar effektivare hand om våra gamla i jäm­förelse med de kommunala. Tanken är att det blir billigare för skattebetalare.

Men det finns också en annan dominerande idé som har skyndat på privatiseringen inom äldrevården: rädslan för den åldrande befolkningen. Svenska folket lever längre och andelen äldre blir allt högre. En del hävdar att utvecklingen kommer leda till en kraftig belastning på välfärden och äldreomsorgen. Därför blir det omöjligt att enbart förlita sig på en gemensamt skattefinansierad välfärd.

Men forskning visar att det inte finns några belägg för att konkurrensen och privatiseringen har gjort vården effektivare eller billigare.

Även den alarmistiska jargongen om framtidens utmaningar med en åldrande befolkning ifrågasätts. Fackförbundet Kommunal gav i veckan ut rapporten ”Vi har råd med välfärd”. Den slår fast att den demografiska utmaningen är över­driven. Liksom kostnadskalkylerna kopplade till den.

Högre skatter

Visst kommer skatter att behöva höjas något om vi vill ha en gemensamt finansierad välfärd som kommer alla till del. Men inte alls i den utsträckning som välfärdskapitalisterna hävdar.

Vi har råd med välfärd till alla, finansierad gemensamt. Tro inte på dem som säger något annat.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN