ÅSIKT

Slopad syskonförtur – en farlig kvinnofälla

Förbjuds bara i kommunala förskolor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: TT
Syskonförturen tas bort – men bara på kommunala förskolor.

Försäkringskassan meddelade i dag att februari månad har slagit rekord i antal anmälda vab-dagar. Att influensan kom tidigt i år kan ha bidragit. Men oxveckornas alla förkylningar och kräksjukor gjorde att sammanlagt nästan en miljon dagar har betalats ut för vård av sjukt barn under den gångna månaden.
Det är många gånger slitsamt att vara småbarnsförälder. Inte blir det lättare av att högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att syskonförtur, det vill säga att syskon har rätt att hamna på samma skola som sin äldre bror eller syster, i skolan och förskoleklasser strider mot skollagen.

Förbudet gäller bara kommunala skolor

I dag meddelade Linköpings kommun att de tar bort syskonförturen, tidigare har bland annat Uppsala gjort samma sak. Den vägledande domen innebär i praktiken att det blir olagligt i hela landet att låta syskonförturen gå före närhetsprincipen i lagen. Det är knappast ett besked som redan trötta och stressade småbarnsföräldrar med flera barn önskar höra.

Men det mest anmärkningsvärda med den prejudicerande domen är att den bra gäller för kommunala förskolor. För privata skolor är syskonförtur fortfarande tillåtet. Det skapar en stor och orättvis konkurrensfördel för de privata alternativen, som framför allt drabbar föräldrar.

Väntar på besked om höstens skolval

Gustav Fridolin tillsatte som utbildningsminister en utredning redan 2017 för hur lagstiftningen skulle kunna förtydligas så att syskonförtur ska gälla framför närhetsprincipen. Men utredningsarbetet har dröjt och en sådan lagändring kan tidigast komma på plats inför nästa års skolval.
Fram till dess kommer tusentals familjer att påverkas av de nya reglerna.
Just nu pågår kommunernas arbete med skolvalen för fullt. Föräldrar till barn i skolåldern väntar på besked om var deras barn ska placeras i höst – och en stor del av dem kommer alltså att beröras av beslutet i högsta förvaltningsdomstolen.

Det går i valfrihetens och likabehandlingens namn att argumentera för att syskonförtur är en särbehandling av familjer som redan har ett barn på en skola. Men själva grunden för att Sverige införde barnomsorg var för att mammorna skulle komma ut på arbetsmarknaden.

Daghemsreformen gjorde att hemmafrun i stort sett avskaffades under andra halvan av 1900-talet. Den har varit helt grundläggande för jämställdheten i det svenska samhället, men också för barnens utveckling.

Samhällspolitiskt nipprigt

Politik ska göra vardagen enklare för människor. När nu syskonförturen försvinner och slår orättvist mot kommunala skolor gör det livet i stället mer komplicerat för många. Att lämna och hämta ett barn tar tid, att tvingas åka runt på olika skolor för att göra samma procedur med flera barn är faktiskt samhällspolitiskt nipprigt.
Eftersom det oftast är kvinnorna som såväl vabbar som hämtar och lämnar barnen är det deras arbetstid som offras för att få det så kallade familjepusslet att gå ihop.
Det enda rimliga är att skriva om skollagen och göra den rättvis – för alla.

I en tidigare version förekom felaktiga uppgifter. Den slopade syskonförturen gäller till förskoleklass och skolan och ingenting annat.

avJonna Sima

ARTIKELN HANDLAR OM