ÅSIKT

Gör Messing till chef för näringsdepartementet

LEDARE

När det tunga ledargarnityret i socialdemokratin försöker ”ta grepp om framtiden” blir resultatet ett administrativt politiskt koncept. Tillväxt. Tillväxtpolitik. Tillväxtkongress.

Ingen tillfällighet att orden inte fäster, de är inte förank-

rade i en genomtänkt filosofi eller i arbetarrörelsens tradition. Väcker varken intresse eller engagemang. Tala i stället om arbete! Upplysningsvis heter det arbetarrörelse och arbetarparti.

Arbete skapar förutsättningar

I sig vore detta en polemik mot hyperkapitalismens fokus på snabba klipp och finansiella placeringar. Som om fonder och aktier skapar utveckling, produktivitet och nya företag. Arbete bygger landet, de många människornas vardagliga ansträngningar skapar förutsättningar för välfärd och nya reformer.

Ett utvecklande arbetsliv skapar den ”tillväxt” nationalekonomerna pekar på i sina fina tabeller. Ofta glömmer de att rättvisan är produktiv.

Hela folket måste komma i arbete. Utanförskap grundat på etnicitet bekämpas. Bidragsberoende brytas. Sjukskrivningarna tas ner. Förtidspensioneringar inte vara en norm. Socialförsäkringarna bli försäkringsmässiga.

Arbete är inte ett nödvändigt ont, inte bara blod, svett och tårar. Arbete är framför allt en positiv kraft. Arbete är att vara med och skapa. Alla ska ha den möjligheten.

Socialdemokratin måste prioritera såväl förnyelsen och demokratiseringen av arbetslivet som entreprenörskap och företagande.

Ulrica Messing är särskilt lämpad att göra detta. Hon är uppväxt i en av de bruksorter där den socialistiska arbetsetiken varit stark. Hon kan som kvinna bidra med ett viktigt genusperspektiv på detta traditionellt manliga område. Hon är väl förankrad i arbetarrörelsen. Hon har redan lång regeringserfarenhet, och har klarat de tunga infrastrukturfrågorna med ackuratess. Nu är hon mogen större uppgifter. Hon bör bli chef för näringsdepartementet.

Fotnot: Se även Helle Kleins ledarkrönika i söndags:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.