ÅSIKT

Föräldrar är inte fuskare

Foto: Christine Olsson/TT
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka 86 miljoner kronor av vabbande föräldrar. Det berättade Ekot i går. Summan är tre gånger så stor som återkraven 2014 och det är naturligtvis väldigt mycket pengar.

Å andra sidan betalade försäkringskassan år 2015 totalt ut 6,8 miljarder - 6800 miljoner - till föräldrar som vårdade sina sjuka barn. I det perspektivet blir 86 miljoner kanske inte så dramatiskt.

Försäkringskassan lämnade dessutom över drygt 1000 ärenden av allvarligt fusk till polisen. Också det en dramatisk ökning jämfört med för två år sedan. Men ställt i relation till det totala antalet vabbande föräldrar - 777 000 förra året - är fuskarna faktiskt försvinnande få.

Rätten till ersättning för vård av sjukt barn är viktig. I praktiken är den en förutsättning för att kunna förena föräldraskap och arbetsliv, och det är i sin tur både avgörande för familjerna och för hela samhället.

Just därför måste systemet vara generöst, men också möjligt att kontrollera. Försäkringskassan har förbättrat sina rutiner och säger själva att de blivit lite smartare. Bland annat betyder de att mer resurser används för att komma åt den lilla grupp som systematiskt missbrukar systemet.

Det är förstås utmärkt. Om fuskarna får komma undan finns risken att de undergräver hela ersättningens legitimitet.

Men med det sagt, att göra fusket till huvudsak när vi pratar om stödet till föräldrar som vårdar sjuka barn eller andra trygghetssystem är orimligt.

Socialförsäkringarna är en hörnpelare i välfärdsbygget. De skapar förutsättningar för människors livsval och för att samhället ska fungera. Och de är oerhört effektiva.