Daniel Swedin

Lojala domstolar gör livet svårare för sjuka

Det politiska trycket på sjukförsäkringen biter på förvaltningsdomstolarna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Om man vill spara pengar så är det de sjuka man ska försämra för. Om detta tycks nästan alla politiker som haft makt under de gångna decennierna vara överens.

Sparar pengar

Regeringen Persson deklarerade 2002 att sjukfrånvaron skulle halveras, regeringen Reinfeldt införde fasta tidsgränser och stegvis hårdare tryck på de sjuka. Regeringen Löfven införde ett nu avskaffat mål om att sjukpenning i snitt bara ska betalas ut nio dagar per person och år.

Hundratusentals svenskar har utförsäkrats, förnedrats och gjorts fattiga i ett system utan kontakt med verkligheten eller utrymme för mänsklig hänsyn. Och allt för att spara pengar.

Dessutom visar det sig att personer som nekats ersättning från Försäkringskassan behandlas orättvist när de överklagar. Enligt en avhandling från socialantropologen Matthias Abelin så är Sveriges förvaltningsdomstolar inte tillräckligt oberoende gentemot regeringen. Ju hårdare det politiska trycket är på att få ner sjukskrivningarna, desto svårare blir det för enskilda att få rätt till sjukpenning när de överklagar beslut.

Enligt Abelin är varken läkarundersökningar, bedömningen av arbetsförmåga eller Försäkringskassans bevisvärdering och motivering av beslut tillräckligt reglerade i lagstiftningen. Och domstolarna går inte heller in och preciserar vad som gäller. De är alldeles för lyhörda för politisk styrning och ser till att utfallet blir det som regeringen velat ha: ett billigare sjukförsäkringssystem.

Misskötsel

– Avhandlingen visar hur hanteringen av sjukpenning hela tiden missköts i alla led, säger Abelin till Dagens Arena.

Sjukförsäkringen och ohälsan står kvar som stora politiska utmaningar de kommande åren. Inte blir det bättre av de systemfel som gör att domstolarna försämrar rätten till sjukpenning.


Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.