Mejla

Ingvar Persson

Ann Linde måste svara på frågorna

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: STEFAN MATTSSON

De senaste månaderna har journalister på Dagens Nyheter försökt ställa frågor om Transportstyrelsen till handelsminister Ann Linde. När skandalen med de outsourcade dataregistren inleddes var hon statssekreterare på justitiedepartementet och högst ansvarig för regeringens krisberedskap.

Därför var Ann Linde en av de första i regeringskansliet som 2015 fick information om säkerhetsproblemen.

Det gör Ann Linde till en nyckelperson i skandalen som bland annat inneburit att två ministrar och statsministerns närmaste medarbetare har fått sluta.

Frågor men inga svar

Naturligtvis leder det till frågor som journalister vill ha svar på.
Linde har dock valt att inte svara på Dagens Nyheters frågor. Motiven har enligt tidningen skiftat. Någon gång har en intervju bokats av på grund av familjeskäl, någon annan gång har ministern varit fullt upptagen med att presentera budgetnyheter. Och vid något tillfälle har en pressekreterare ifrågasatt om Dagens Nyheters läsare verkligen har “intresset och behovet” av att läsa mer om IT-skandalen.

Till sist har Linde skrivit till tidningen att frågorna kommer att få sitt svar – när de ställs i KU.

Tystnad duger inte

Det duger förstås inte, inte när frågorna handlar om en skandal som statsministern själv kallat ett haveri.

Kärnan i det Dagens Nyheter vill veta är varför en myndighetschef tilläts bryta mot flera lagar utan att någon på regeringskansliet ingrepp? Varför stoppade ingen outsourcingen av Transportstyrelsens register?

Det är möjligt att det finns rimliga svar, och att Ann Linde har dem. Det är också möjligt att regeringskansliet just hösten 2015 hade händerna fulla av flyktingkrisen, och att allt annat fick stå tillbaka.

I vilket fall som helst är det absolut nödvändigt att Ann Linde berättar sin version. Det finns nämligen både intresse och behov av att få svar på frågan varför IT-skandalen fick inträffa.

avIngvar Persson

Publicerad: