ÅSIKT

Strunta i ekonomerna Magdalena Andersson

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Jerker Ivarsson / AFTONBLADET / 2826
LEDARE

Det blev knappt godkänt när Finanspolitiska rådet delade ut betyg för regeringens ekonomiska politik. Ekonomerna tycker att Magdalena Andersson borde hålla hårdare i pengarna. Det är ju högkonjunktur och vi har ett finanspolitiskt ramverk.

Ekonomerna i rådet brukar gnälla, oavsett vem som är minister. Det har inte hindrat borgerliga ledarsidor och opinionsbildare från att jubla. Konstigt vore det annars.

För oss andra är nog en annan sak viktigare. Skulle det vara en bra idé att börja snåla med statens pengar?

Anders Borgs argument

Vid sidan av Anders Borgs lite kamerala argument om torrt krut i ladorna - varför sa han så? - finns det ett skäl för en finansminister att spara när tiderna är goda. Det gäller att kyla av överhettade marknader innan det blir inflation, bubblor och annat elände.

Frågan är alltså, har vi överhettade marknader i dagens Sverige?

Det har vi absolut. Ta bara den viktigaste marknaden av alla, den för arbete. Det råder en massiv brist på sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare, för att ta några exempel. Det innebär förstås konkurrens och med tiden rimligen högre löner.

Nästa fråga vi måste ställa är då, skulle det lösa några problem om Magdalena Andersson kylde av efterfrågan på sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare, till exempel?

Nej, det skulle de inte.

Om finansministern vill följa det Finanspolitiska rådets uppmaning kan hon ge kommuner och landsting mindre pengar. Är det tomt på kontot går det inte att annonsera ut lediga jobb heller. Då skulle ekonomerna kunna tala om ballans.

Löser inte problemen

Men det skulle inte lösa personalbristen på vårdinrättningar eller i äldreomsorgen. Mindre pengar till kommunerna skulle inte höja skolbarnens studieresultat eller lösa utsattheten hos familjer som vänder sig till socialtjänsten.

Kommunerna behöver mer pengar, inte mindre. Och staten behöver satsa på utbildning, arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling för att möta behoven. Det kostar också pengar.

På samma sätt är det egentligen med bostäderna, en annan överhettad marknad. Visst skulle sänkta skatteavdrag - rimliga av andra skäl - eller höjda hyror kunna minska efterfrågan och därmed den synliga bostadsbristen. Men det skulle inte göra att hemlösa människor fick någonstans att bo. Vill vi åstadkomma det behövs investeringar och satsningar, också från staten.

Så där skulle man kunna fortsätta, med infrastrukturen, rättsväsendet och integrationen. Det behövs resurser och investeringar för att klara Sveriges utmaningar. Och vad än ekonomerna i det Finanspolitiska rådet säger är just det Magdalena Anderssons riktiga uppdrag.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM