ÅSIKT

Spekulation i hemlöshet

Så ska Malmö knäcka hemlösheten

avDaniel Swedin

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Amanda Mohler

”Det skall åligga det allmänna att trygga rätten till bostad.” Så står det skrivet i regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar. Ändå är drygt 33 250 personer i Sverige hemlösa.

Vad kan man göra? Enligt politikerna i Malmö – en stad där 2 984 står utan bostad – är en lösning att ansluta sig till rörelsen The shift. Den leds av Leilani Farha, FN:s rapportör för bostadsfrågor, och vill påverka städer i FN:s medlemsländer att se bostäder som en mänsklig rättighet.

Farha har pekat ut faktorer som gör att hemlösheten växer över hela världen. Regeringar överger sin roll i bostadsförsörjningen och låter marknadskrafterna ta över. Spekulationsekonomins logik får styra i mark- och stadsutvecklingsfrågor. Om politiker samtidigt skär ned på socialförsäkringar och bidragssystem så är dörren öppen till den sociala katastrof som är hemlösheten.

Nedrustad bostadspolitik

Ur ett svenskt perspektiv är det förstås särskilt intressant.

Under 1990-talets kris avvecklades de statliga subventionerna till bostadsbyggandet, sociala bostadspolitiken rustades ned. 2010 bestämde riksdagen att allmännyttiga bostadsbolag måste verka affärsmässigt och leverera vinst till sina ägare. Att allmännyttan själva ska kunna finansiera egna, nya byggnadsprojekt har därmed försvårats.

Bostadsbyggandet har i årtionden skett på byggherrarnas villkor och vi ser effekterna av det. Sedan 90-talets början har det i snitt bara byggts 24 000 nya lägenheter per år. Det skapar trångboddhet, segregation, hemlöshet, osålda lyxlägenheter och ett groteskt skuldberg.

Nu lovar Malmö att inom ramarna för The shift utbyta erfarenheter och metoder för att fler ska kunna få en egen bostad. Nya lösningar för att knäcka hemlösheten kommer.

Regeringen bör noga studera vad man gör i Malmö. Men framför allt behöver Sverige en politik som gör att det finns bostäder till rimliga priser att hyra och att folk har råd att betala för dem.


• Vill du ha våra texter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Ledare på Facebook!

ARTIKELN HANDLAR OM

Malmö

Hemlösa