Socialtjänsten klarar inte av sitt uppdrag

Uppdaterad 2017-02-14 | Publicerad 2017-02-13

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialtjänsten i Eskilstuna som har huvudansvaret för Josefin medger själva att de har misslyckats med sitt uppdrag.

Trots att Josefin bara är 14 år gammal har hon redan flyttats runt 33 gånger. Hon har placerats på vårdinstitutioner och i familjehem på 21 olika orter i landet. Aftonbladet har granskat flickans gripande fall.

Det började när hon var ett år gammal. Socialtjänsten i hennes hemkommun Eskilstuna omhändertog henne, Josefin skulle få ett stabilare liv och tryggare tillvaro än hos sin biologiska familj. I stället blev det tvärtom.
När Josefin var fem år gammal fick hon återkommande raseriutbrott. Hon kastade saker och skadade andra. När hon fyllde nio år beskrevs hon som "farlig" för sig själv och för sin omgivning.

Var tredje placering avslutas hastigt

I vårdkarusellen har tre av fyra vårdgivare varit privata utförare som lovat att ge kvalificerad vård för barn. Vård som ibland har kostat upp till 15 000 kronor per dygn. Enligt källor som Aftonbladet har talat med har företagen ibland utövat en form av utpressning: betala mer eller så säger vi upp platsen.

Men det har ändå slutat med att familjehemmen och vårdbolagen brutit kontraktet när de inte klarat av att ge den omvårdnad som Josefin behöver. Genom att hävda att hon är farlig för personalen kommer bolagen runt uppsägningstiden.

Var tredje placering av tonåringar avslutas hastigt och i förtid.

Eftersom det inte förs kvalitetsregister över HVB-hem och vilka bolag som bryter kontrakten får socialtjänsten förlita sig till bolagens egen information.

Ingen vårdplan har följts

Först när Josefin fyllt 13 år får hon diagnosen autism.

Barnpsykologen som utreder flickan skriver uttryckligen att Josefin behöver en "trygg och varaktig boendemiljö" och vuxna som hon kan knyta an till. Alltså precis tvärtemot det som flickan har utsatts för.

Någon vårdplan har inte fullföljts eftersom flickan hela tiden ryckts upp och flyttats runt från en ort till en annan.

Kräver en ny barnlag

Socialtjänsten i Eskilstuna som har huvudansvaret för Josefin medger själva att de har misslyckats med sitt uppdrag.

Vi vet i dag inte hur många barn som är i Josefins situation, men hennes fall visar de häpnadsväckande systemfelen inom socialtjänsten och vården.

Ing-Marie Wieselgren är nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Hon kräver en ny barnlag som tvingar vården, socialtjänsten och skolan att ta ett gemensamt ansvar. Enligt henne saknar Sverige en vårdform för barn med komplexa behov.

Barnministern Åsa Regnér och sjukvårdsministern Gabriel Wikström måste genast ta tag i frågan. Vi kan inte ha ett system där vi omhändertar barn och som leder till sämre hälsa och liv.