Dålig arbetsmiljö gör kvinnor sjuka

I Östersunds kommun är knappt sex procent av de som arbetar med avfall och återvinning sjukskrivna. I hemtjänsten är sjukfrånvaron nästan dubbelt så hög.

Renhållningsarbetarna arbetar dagtid. De kan själva styra arbetsdagen, och schemat är lagt för att arbetsuppgifterna ska hinnas med även om det till exempel snöar när sopbilen ska fram.

Dessutom kan arbetsgivaren betala för massage av medicinska skäl.
Hemtjänstpersonalen arbetar dygnet runt. Deras schema är uppstyckat ner till sista minuten, och arbetsuppgifterna är ofta fler än det går att hinna med. Varje chef har ansvar för mer än 30 anställda.

Får betala själva

Och om någon anställd i hemtjänsten behöver massage får de betala med sitt friskvårdsbidrag.

Dessutom finns det ytterligare en skillnad medan de anställda på avfall och återvinning och de anställda i hemtjänsten. I den första gruppen är 90 procent män. I den andra är 84 procent kvinnor.

Det är tidningen Kommunalarbetaren som i sitt senaste nummer skildrar de olika villkoren för två grupper som båda har samma arbetsgivare, men där till exempel sjuktalen länge har gått isär.

Kroppen slits

Jobbet renhållningsarbetare är förstås inte lätt. Sopkärl ska släpas upp för branter och trösklar. Det sliter på kroppen. Men ska arbetsmiljön anpassas finns det oftast resurser. En självklarhet kan man tycka. Ändå fungerar det inte när en yrkeskår domineras av kvinnor.

Och ingen ska påstå att arbetet i hemtjänsten är enkelt.

De anställda på sopbilarna har aldrig behövt tjafsa om arbetskläder. De som jobbar i hemtjänsten fick rätt till kläder att jobba i först förra året, efter hård facklig kamp.

Naturligtvis handlar det om hur vi värderar manligt och kvinnligt arbete.
För den som vill ha en förklaring till stigande sjuktal bland kvinnor skulle det nog ofta räcka att ge sig ut och titta på de arbetsvillkor som gäller på kvinnodominerade arbetsplatser.

Läs också:

Jämställdhet är både lön och
städning
Männens fel att kvinnor är
sjuka