Lagen försvårar kampen mot hiv

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

23 oktober 2008. Smittskyddsinstitutet vill inte att hivspridning ska vara kriminaliserat i brottsbalken. ”Kriminaliseringen av hiv försvårar preventionsarbetet”, säger generaldirektören Ragnar Norrby i Dagens Medicin. Han har rätt.

I dag kan den som är medveten om sin smitta och har oskyddat sex utan att upplysa sin partner dömas till flera års fängelse för grov misshandel. Oavsett om partnern smittas eller inte.

Informationsplikten hindrar inte smittspridningen. Tvärtom riskerar den att bli kontraproduktiv. Lagen invaggar människor i en falsk trygghet. Man utgår från att den som inte säger något inte är smittad – och struntar i att använda kondom.

Alla har ett eget ansvar

”Att spärra in någon ’hivman’ ger en falsk bild av att staten har koll på vilka som sprider hiv och att staten har ett ansvar att för att låsa in alla potentiella smittspridare. Men så är det inte. Det är minst lika mycket den enskilda individens ansvar att förstå att oskyddat sex innebär risker. Många som för smittan vidare vet inte själva om att de är smittade”, säger Jan Albert, överläkare och professor på Smittskyddsinstitutet.

Många vill vara anonyma

Ännu ett problem med kriminaliseringen är att den stigmatiserar hiv-positiva. Många väljer att förbli anonyma för att slippa skammen.

I Sverige hävdar RFSL, RFSU och Hiv-Sverige (organisationen för hivpositiva) att informationsplikten riskerar att motverka sina syften. Det finns anledning att lyssna på dem. De sköter en stor del av det förebyggande arbetet. Även internationellt finns kritik. Världshälsoorganisationen WHO och FN-organet UNAIDS avråder kriminalisering.

En ny våg av hiv drar över Sverige. Förra året ökade antalet upptäckta hivfall med 70 procent. De som är unga i dag vet att det finns broms-mediciner. De var inte med på 1980-talet, då aids tog död på människor i Sverige. Hiv ses inte längre som ett lika stort hot. Då ökar smittan igen.

Politiken verkar ha skakat av sig oron för hiv. Regeringen har inte tagit ökningen av smittan på allvar. Det förebyggande arbetet har länge fått för lite pengar. Socialstyrelsen satsar inte längre på sommarkampanjer mot hiv. En undersökning under Stockholm Pride 2007 visade att elva procent av de svarande hade sökt upp vården för att testa sig, men inte fått göra det.

Viktigt att stoppa smittan

Folkhälsominister Maria Larsson (kd) sa i Aktuellt i går att medveten hivspridning ska fortsätta att vara brottsligt, eftersom smittan ”påverkar resten av livet, försämrar livskvaliteten och förkortar livet”.

Hiv är allvarligt. Just därför är det viktigt att stoppa smittan. Det görs bäst genom ambitiöst förebyggande arbete, goda möjligheter att testa sig och ett samhällsklimat som inte stigmatiserar hivpositiva utan gör det möjligt för dem att vara öppna.

Kriminaliseringen försvårar kampen mot hiv. Därför måste den bort.

ÅP

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.