Mejla

Jonna Sima

Gör inte om moderaternas sjuka misstag, Strandhäll

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: LOTTE FERNVALL
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har skärpt reglerna för sjukskrivna.

Sverige blev sjukare under Alliansens åtta år vid makten. Antalet sjuka sjönk fram till 2008 då regeringen Reinfeldt sjösatte sin stora sjukförsäkringsreform.

Sedan dess har sjukpenningtalet, som är det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning per svensk och år, ökat med 80 procent.

Därför är det fascinerande att läsa Moderaternas talesperson Johan Forsells artikel på DN Debatt i dag. Med yvig pensel kräver han att sjukförsäkringen reformeras för att minska sjukfrånvaron och kostnaderna. Men i själva verket skriver han ut samma beska medicin som Alliansen prövade i regeringsställning.

Och det vet vi ju hur det gick med den.

Närmare 100 000 sjuka personer blev utförsäkrade och förlorade sin rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Det gjorde inte människor friskare, snarare tvärtom. Till råga på allt blev de fattigare.

Att Alliansen drastiskt minskade antalet arbetsmiljöinspektörer och lade ned den världsledande forskningen på Arbetsmiljöinstitutet gjorde knappast saken bättre.

Stress gör oss sjuka

Sjukskrivningarna har också en tydlig koppling till förändringarna i samhället.

Människor upplever en vardag med ökade krav, osäkrare anställningar och högre arbetsbelastning.

Stressforskare tycks vara eniga om att det leder till ökad psykisk ohälsa. Siffrorna talar också sitt tydliga språk.

De stressrelaterade sjukskrivningarna har ökat från drygt 28 000 sjukskrivningar 2009 till närmare 70 000 förra året.

De regionala skillnaderna är stora, visar en aktuell granskning av tidningen Kommunalarbetaren. I glesbygdskommuner är fler sjukskrivna på grund av stress än i storstäderna.

Vad skillnaderna beror på bör utredas. Men helt klart har den rödgröna regeringen fått en växande svulst i knät.

För att vända den allvarliga utvecklingen krävs att man använder sig av forskning kring vad som tidigare har fungerat för att få människor tillbaka i arbete, och att man tänker nytt.

Då verkar man inte kunna räkna med Moderaterna.

Risk för upprepade misstag

Det var ett stort steg framåt när regeringen i februari i år tog bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, den så kallade stupstocken.

Man har även ökat kraven på arbetsgivarna i arbetsmiljölagen. Det förebyggande arbetet är grundläggande för att inte cyniska arbetsgivare ska kunna slita ut sina anställda och sedan låta samhället betala för rehabiliteringen.

Enligt Försäkringskassans senaste rapport ökar fortfarande antalet sjukskrivna men ökningstakten är avtagande.

Att takten klingat av kan också bero på att socialförsäkringsminister Annika Strandhälls har sagt åt Försäkringskassan att skärpa handläggningen av sjukförsäkringsärenden. Personer som vill få sina beslut omprövade kan få vänta i månader på besked. Det har redan skadat många människors förtroende för regeringen.

Mycket återstår för att de rödgröna ska leva upp till målet med en sjukförsäkring som är trygg, effektiv och förutsägbar.

En orsak till att Alliansen förlorade valet sist var deras omänskliga behandling av sjuka. En klok regering bör inte upprepa det misstaget.

avJonna Sima

ARTIKELN HANDLAR OM

Jonna Sima

Alliansen