ÅSIKT

Vi har långt till rättvisa löner

Foto: veckan kan bli dramatisk Strejker och konflikter hör inte till historien. Bilden är tagen i Enköping vid en tidigare konflikt.
LEDARE

  17 juni 2013

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Avtalsrörelsen

Totalt har 375 arbetsdagar gått förlorade i konflikter i årets avtalsrörelse. Det är nästan ingenting.

På det statliga Medlings­institutet ses det som ett tecken på att avtalsrörelsen, och medlingen, fungerar bättre än tidigare.

Det kan vara att gå händelserna i förväg. Veckan kan bli dramatisk, med varsel om strejk för nästan 5 000 anställda i bland annat bussbranschen och järnvägen.

Försvarar arbetsfreden

Ändå är det lätt att förstå varför medlarna är belåtna. Enligt instruktionen från politikerna har Medlingsinstitutet två uppdrag. Det ska försvara arbets­freden och verka för en ”väl fungerande” lönebildning.

För Medlingsinstitutet i Gamla Stan betyder det att undvika strejker och få hela arbetsmarknaden att gå i takt med industrin. I år har det blivit så, till sista decimalen. Frågan är bara, betyder det verkligen att lönebildningen fungerar? Det är verkligen inte säkert.

Allt färre kollektivavtal

För det första måste vi fråga oss om lönebildningen fungerar när nästan alla avtal kommer till med hjälp av medlare, och när varenda uppgörelse måsta innehålla precis samma procentsiffra?

Hur ska då orättvisa löneskillnader, till exempel mellan kvinnor och män, kunna utjämnas?

För det andra kan vi ifråga­sätta om sättet att förhandla

löner fungerar när allt fler avtal skrivs utan siffror, just för att undgå löne­normer och medlare?

För det tredje är frågan om vi har fungerande lönebildning när kollektivavtalen – själva grunden för den svenska arbets­marknadsmodellen – omfattar allt färre. Enligt en undersökning kan 750 000 svenskar arbeta utan ett gällande kollektiv­avtal.

För det fjärde måste vi nog fundera på om lönerna utvecklas som de ska när deras andel av det totala produktionsresultatet har rasat under mer än trettio år, samtidigt som vinsterna och aktieutdelningarna exploderat?

Klyftorna växer snabbt

Sverige är ett av de länder där klyftorna vuxit snabbast.

I år har Medlingsinstitutet lyckats med sitt uppdrag. Både fack och – mer motvilligt – arbets­givarna är dessutom nöjda. På det sättet har löne­bildningen verkligen fungerat.

Men det betyder knappast att strejker och konflikter tillhör historien. Och om någon tror att den grundläggande frågan om hur löneutrymmet ska räknas ut och fördelas har fått sitt svar har de alldeles säkert fel.

ARTIKELN HANDLAR OM