ÅSIKT

Toppa laget / Nalin Pekgul

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

En aktiv socialpolitik har alltid varit en av förutsättningarna för socialdemokraternas välfärdsbygge. Tillväxt och trygghet, som det brukar heta.

Men de senaste åren har det inte varit mycket bevänt med regeringens socialpolitik. Genomtänkta satsningar har fått ge vika för småttiga justeringar av regler och ersättningsnivåer. I narkotika- och smittskyddspolitiken har straff istället för vård fått fäste.

Regeringen behöver en ideologiskt tydlig socialpolitik. Hur klarar vi framtidens vård, när allt färre ska vårda allt fler? Vilken människosyn ska vården och omsorgen präglas av? Hur skapa en socialpolitik som inkluderar, inte exkluderar?

Gör Nalin Pekgul, s-kvinnornas ordförande som jobbat inom vården och suttit i riksdagen, till ny socialminister. Hon har en tydlig ideologisk kompass, är fast förankrad i verkligheten och har aldrig varit rädd för att ta strid. Kampen för en individualiserad föräldraförsäkring gör henne långt mer modern och radikal än många andra partikamrater,

Regeringen behöver en socialminister som är beredd att gå från tanke till handling.