ÅSIKT

Dags att dela på föräldraskapet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Två om ansvaret Fortfarande anses barn och familjeansvar vara kvinnans huvudbry mer än mannens. Det är dags att ändra på det.
LEDARE

14 februari 2003. Arbetslivet är inte jämställt. Mansdominerade arbeten värderas högre än kvinnodominerade. Män får mer kompetensutveckling och blir i högre grad befordrade trots att kvinnor generellt sett har högre utbildning. Kvinnor jobbar oftare deltid och har otrygga anställningar. De flesta bolagsstyrelser domineras av män. Kvinnor dominerar i stället bland långtidssjukskrivna och arbetsskadade. Kvinnor tjänade i snitt 82 procent av vad män gjorde år 2001. Kvinnans livsinkomst blir lägre än mannens och därmed också hennes pension.

Nästan alltid kvinnan

HTF-ordförande Holger Eriksson, Jämo Claes Borgström och forskaren Roger Klinth konstaterar detta i en debattartikel i Dagens Nyheter. De tillägger: Inte heller på hemmafronten råder jämställdhet.

”Om ansvaret för barnen delades lika skulle förutsättningarna för både jämställda löner och för kvinnors karriärutveckling förbättras, det är vi övertygade om”, skriver de.

Helt riktigt. Därför är utformningen av föräldraförsäkringen central. Föräldraförsäkringen är konstruerad så att mamman och pappan har varsin individuell del på två månader. Resten kan skrivas över på den ena föräldern. Det blir nästan alltid på kvinnan.

I november förra året var andelen föräldrapenningdagar uttagna av män 15,4 procent. Det är visserligen en liten ökning jämfört med föregående år. Men, som Eriksson/Borgström/Klinth konstaterar, med denna ökningstakt skulle vi i bästa fall dela på föräldraförsäkringen om 20-25 år!

Det är hög tid att förändra attityden till föräldraskapet. I arbetsmarknads- och skattepolitiken har tvåförsörjaridealet upphöjts till norm. Dags att komplettera med en tvåförälder-familjepolitik (kan vara både hetero- och homosexuell) utan att för den skull lägga någon börda på ensamstående föräldrar.

Förlegade könsroller

Varför anses det lämpligt att överföra ledigheten i föräldraförsäkringen men inte i semestern? Förlegade könsroller spökar. Fortfarande anses barn och familjeansvar vara kvinnans huvudbry mer än mannens. Ännu betraktas mannen som familjeförsörjaren som ska verka i arbetslivet.

Övergångslösning

Föräldraförsäkringens utformning måste spegla tanken om ett individuellt föräldraansvar. Jämställdhetsminister Margareta Winberg antydde i en debattartikel i Aftonbladet under valrörelsen att en sådan reform var på gång. Artikeln var även underskriven av statsministern. Inget har dock hänt sedan dess. I går förklarade familjeminister Berit Andnor att hon var tveksam till kvotering.

Island har infört en modell, där en tredjedel av föräldraledigheten går till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel kan de dela på. Det skulle kunna vara en övergångslösning.

Målet måste dock vara, som HTF-ordföranden och jämställdhetsombudsmannen så riktigt konstaterar, att införa en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring.

HK